Standards and Trade Development Facility STDF

Aktivitets-ID : SE-0-SE-6-11700A0102-GGG-33110

Det övergripande målet med insatsen är att bidra till kapacitet och kunskapsutveckling inom SPS området (Sanitära och phyto-sanitära område) och att stödja länder i deras ansträngningar att följa internationella normer och standarder. Efterlevnaden av internationella normer kommer att öka utvecklingsländernas exportpotential i SPS relaterade produkter...

Från

Ansvarig aktör : Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförs av : World Trade Organisation – International Trade Centre
Samarbetsform : B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)

Till

Samarbetsland : Utvecklingsländer, ospecificerat

Inom

Sektorkategori : Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer
Sektor : Handelspolicy och administrativ förvaltning

Finansiell information

Totalt avtalat belopp: SEK 20,000,000

Totalt utbetalt belopp: SEK 10,000,000

Utbetalt belopp/år (netto):
2022, SEK 10,000,000

Globala målen

Källa: Aktivitetsdata från IATI, SE-0-SE-6-11700A0102-GGG-33110