Dina val
2019
Botswana

Sveriges bistånd till Botswana via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier år 2019

Totalt bistånd över tid, mellan 1998 och 2022

Data uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering: .

Jämför biståndet

Du kan bedöma olika biståndsdata genom att lägga till en jämförelse

Botswana

Sverige har utvecklingssamarbete i länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Flera länder får dessutom humanitärt stöd, ett akut stöd i nödsituationer.

Totalt bistånd för valt år

1,05 mnkr

Botswana i siffror

Bruttonationalprodukt (per capita i USD)

8279,6 (2018)

Källa: World Bank

Human development index HDI

100 (2020)

Källa: United Nations Development Programme

Världens bistånd (ODA) som andel av BNI

0,5 % (2018)

Källa: World Bank

Svensk andel av totalt bistånd (ODA)

0,2 % (2018)

Källa: Sida/OECD Statistics

Andel av totala biståndet 2019

< 0.01 %

Antal aktiviteter 2019

Största ansvariga aktören

Svenska institutet

1,05 mnkr

Största sektorkategorin

Utbildning

1,05 mnkr

Största sektorn

Högre utbildning

1,05 mnkr