Save the Children Sweden's humanitarian work during the period 2017-2019

Activity identifier
SE-0-SE-6-10379A0101-ETH-72010

Humanitarian support framework 2017-2019 through Save the Children Sweden

Expected results

Syftet med insatsen är att svara upp mot barns humanitära behov i de länder som identifierats inom ramen för avtalet mellan Sida och Rädda Barnen 2017-2019. 2019 inbegriper dessa Demokratiska Republiken Kongo, Irak, Jemen, Libanon, Sudan, Syrien och Mocambique. Sida ger också stöd till Rädda Barnen inom ramen för snabbinsatsmekanismen RRM för att möjliggöra för Rädda Barnen att svara upp mot plötsligt uppkomna eller kraftigt förvärrade kriser under årets gång. Slutligen ges så kallade metod- och kapacitetsstöd till Rädda Barnen. Metodstödet syftar till att stärka det humanitära systemet i stort, bl.a. genom Rädda Barnens arbete med de så kallade minimikraven för skydd av barn. Kapacitetsstödet ges för att stärka Rädda Barnen-organisationens kapacitet att svara upp mot de humanitära behoven i de länder där de arbetar, t.ex. genom operationellt stöd.  Det tema som genomsyrar insatsen är skydd av barn - ett område inom vilket Rädda Barnen har gedigen erfarenhet och kompetens. Rädda Barnen är således en av Sidas viktigaste partners för barnskyddsfrågor.     

Results

2017 möjliggjorde Sidas stöd till Rädda Barnen att de kunde förse humanitär assistans till totalt 259 560 människor, inklusive 97 384 barn genom skyddsrelaterade aktiviteter. Dessutom fick 84 912 människor assistans i form av förnödenheter som inte inbegrep mat, och 42 565 människor tog del av WASH-aktiviteter.Genom Rädda Barnens projekt i centrala Darfur lyckades Rädda Barnen assistera 16 072 barn (7 591 flickor och 8 481 pojkar), samt 2 801 vuxna 2017. På grund av att Rädda Barnen inte fick godkännande att arbeta i norra Darfur var aktiviteterna där tvungna att suspenderas. Rädda Barnen kunde istället använda medlen till att assistera den tillströmning av över 7000 nya internflyktingar som pågick i centrala Darfur under projektets gång. Rädda Barnen påvisade förmåga att lära sig av dessa utmaningar och utformade en arbetsgrupp 2018 för att utarbeta riktlinjer för hur man bättre kan miska risker, inklusive den att inte tillstånd ges. Under 2018 fick Rädda Barnen tillträde till norra Darfur igen och implementerar därför sitt projekt 2019 i både norra och centrala Darfur.I Nordkorea var Rädda Barnen tvungna att suspendera all cash-assistans de planerat att bistå drabbade befolkningar med i norra Hamgyoung 2017. Detta skedde till följd av utäkade sanktioner gentemot Nordkorea vilket drabbade möjligheterna att ge även humanitär assistans. De medel som Sida bidragit med betalades tillbaka till Sida. Detta belyser bredden av möjliga utmaningar humanitära aktörer står inför när de arbetar för att assistera drabbade befolkningar i svåra kontexter.Vidare reflekterar Rädda Barnen ofta väl kring utmaningar de står inför. Deras ambition är exempelvis att alla deras projekt ska vara "gender sensitive", samtidigt som de uppmärksammat att det finns en risk att denna ambition lämnar diskriminerande könsroller intakta. För att adressera denna typ av risker arbetar de bl.a. med mäns och föräldrars attityder genetmot t.ex. flickors rätt till utbildning.

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Save the Children
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Emergency response
Subsector
Materiel relief assistance and services

Duration

Activity length
2017 – 2021

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 353 434
Total paid amount (net value)
USD 353 434
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2017-03-01USD 353 434
Disbursement---2017-12-28
USD 353 434

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI