CoS HUM 2014-2017 - CoS HUM 2014-2016 (new strategy)

Activity identifier
SE-0-SE-6-5204047102-ETH-72010

Chuch of Swedens humanitarian program for 2014-2017. The support consists of country programms, RRM-support and thematic support.

Expected results

Det övergripande målet för SvKs humanitära program 2014-2017 är: To save lives, alleviate suffering and strengthen the dignity, well-being and resilience of emergency-affected communities.

Results

Svenska kyrkans program för perioden 2014–2017 stödde humanitära insatser för att hantera både långvariga och plötsliga kriser i Asien, Oceanien, Afrika och Amerika genom att ge tillgång till livsmedel, husrum, hälsovård och grundläggande tjänster. Programmet har också på en mer strategisk nivå arbetat med deltande och respekt för målgruppen i hela programmeringscykel och sökt att säkerställa ett meningsfullt deltagande, ägandeskap för lokal befolkningen, respekt för värdighet. ansvarskrävande och operationalisering av en rättighetsbaserad strategi. Nedan följer några exempel på kvanitativa resultat: 1. 2014 Kenya, Dadaab: Result 1.2: Fler flickor i skolan i flyktingläger Hagadera och Kambioos RefugeeLWF noterade en ökning av inskrivna flickor i skolor, dock inte till det mål som var utsatt. Målet var att öka antalet skolbarn från 22,306 till 24,500 barn, men genom projektet fick ytterligare 9676 flickor tillgång till skola. 2. 2014 Kenya, Kakuma: Mål: ökat skydd och välmående av flickor och pojkar genom sportaktiviteter, för ungdomar som nyligen anlänt till flyktinglägret Kakuma. Under 2014 och 2015 bidrog Svenska kyrkan till att 447 ungdomar deltog i sportaktiviteter varav 16 procent spelade i kvinnliga lag.  3. 2014 Sydsudan: Ökad tillgång till utbildning i flyktlinglägret Yussif Batiland Kaya och bland lokalbefolkningen.  Svenska kyrkan bidrog till att öka antalet barn i låg- och mellanstadiet med 10 222 barn under 2014-2015 4. 2015 Burkina Faso: Sårbara hushåll, särskilt sådana som leds av kvinnor, får ökad kunskap om matprokution och djurhushållning. Svenska kyrkans projekt möjliggjorde för 300 kvinnor att få sådan utbildning, som särskilt relaterades till klimatförändring och hur det påverkar deras produktionsmöjligheter.  Resultat 2016Vad gäller konkreta resultat under 2016 har svenska kyrkan rapporterats det som genomförst genom RRM (rapid response mechanism) där man haft insatser i åtta länder (Afganistan, Centralamerika, Ecuador,Etiopien, Irak, Nigeria, Uganda och Zimbabwe) och dessutom bedrivit projekt i Uganda och Irak. Ett exempel på ett uppnått resultat är det som rapporteras om en insats i Irak, där den RRM för WASH i ett av IDP-lägren som upprättades inför att Mosul. Allt har gått enligt planerna och är tydligt rapporterat. Den största svårigheten var att det var oförutsägbart hur många människor som vid olika tidpunkter fanns i lägret. Det noteras även att Norwegian Church Aid (Svenska kyrkans lokala partner) i Irak har varit medvetna om vikten av att ha kvinnliga medarbetare i projektet - och uppnått att 9 av 32 är kvinnor – vilket kan vara nog så svårt i ett WASH-projekt i Irak. Irakiska kvinnliga medarbetare möjliggjorde att de kunde inkludera ”the transfer of knowledge to other women and girls in the community on culturally relevant hygiene during menstruation” i WASH-aktiviteterna. Deras främsta slutsats från projektet är därför vikten av att planera för flera möjliga scenarier och flexibelt anpassa responsen efter den aktuella situationen. Rapid Response Mechanism 2017Under 2017 genomförde svenska kyrkan flyra RRM interventioner som stödde människor som har drabbats av väpnade konflikter, och komplexa humanitära kriser i södra Sudan, Bangladesh, demokratiska republiken Kongo (DRC), Uganda och Haiti. Totalt nådde insatserna cirka 235 000 män, kvinnor, pojkar och flickor med livräddande humanitärt bistånd.Några av de viktigaste resultaten av insatserna var att: I Sydsudan fick 3 500 hushåll (14 016 personer) livsmedels försörjningsstöd genom kontant distribution. I Uganda nåddes 4 027 personer som hade flytt från den eskalerande konflikten i demokratiska republiken Kongo med skyddstjänster, främst samhällsbaserat psykosocialt stöd (CBPS). I demokratiska republiken Kongo identifierades 3 127 allvarligt undernärda barn och de togs upp för nutritions terapeutisk behandling. I Bangladesh fick 750 hushåll (3 750 personer) nöd utrustning som förberedelse inför monsun säsongen. I Haiti fick 1 025 hushåll (5 125

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Donor country-based NGO
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Humanitarian Assistance 2011-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Emergency response
Subsector
Materiel relief assistance and services

Duration

Activity length
2014 – 2019

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 568 094
2019 USD - 20 845
Total paid amount (net value)
USD 547 249
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2014-01-01USD 707 809
Disbursement---2017-12-28
USD 568 094
Disbursement---2019-12-28
USD -20 845

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI