ICRC, International Committee of the Red Cross 2014-2017 - ICRC, International Committee of the Red Cross (new strategy)

Activity identifier
SE-0-SE-6-5204047402-ETH-72010

Sida support the ICRC to improve the health situation of vulnerable people, providing protection to adults and children in conflict situations, ensure access to water - and sanitation in vulnerable communities, access to detainees around the world, and to continue the dissemination of information and compliance with IHL.

Expected results

ICRC:s övergripande mål är att skydda liv och värdighet hos utsatta för väpnad konflikt eller andra situationer av våld.

Results

ICRC utgör en av de absolut främsta humanitära aktörerna globalt med ett unikt mandat i Internationell Humanitär Rätt (IHR) och bedöms ha ett särskilt starkt mervärde vad gäller humanitärt tillträde och förmåga att snabbt utöka pågående insatser.  Under det sista avtalsåret (2017) genomförde ICRC insatser i fler än 80 länder drabbade av väpnad konflikt och andra kriser världen över. Under 2017 besökte ICRC närmare en miljon frihetsberövade människor och möjliggjorde cirka 770 000 telefon- och videosamtal mellan familjemedlemmar som genom flykt eller andra orsaker kommit ifrån varandra. Inom ramen för det så kallade assistansprogrammet nåddes cirka 15 miljoner människor av utdelning av mat, hushållsartiklar och/eller kontantstöd. Ytterligare 3.5 miljoner människor fick stöd med utsäde och andra insatser kopplat till jordbruk. Cirka 35 miljoner människor nåddes av insatserna inom vatten och sanitet. Inom hälsa- och sjukvård gav ICRC stöd till 386 hälsocenter och 370 sjukhus världen över. I linje med sitt konventionsbundna mandat och i egenskap av att vara en neutral och opartisk humanitär aktör, verkar ICRC för att alla stridande parter och ansvariga aktörer ska förse individer och grupper med det skydd de har rätt till under IHR och andra regelverk som skyddar människor i väpnad konflikt och andra situationer av våld. Skyddsinsatser för civilbefolkning omfattar bland annat dialog med berörda parter för att påminna om deras skyldigheter under IHR samt för att stödja deras ansträngningar för efterlevnad. ICRC tar upp brott mot humanitär rätt direkt med myndigheterna eller parterna i en konflikt. Det kan handla om exempelvis proportionalitet i krigföring där civila drabbas på ett sätt som inte är acceptabelt i relation till militära mål, eller där civila är direkt måltavla, eller om hur frihetsberövade behandlas i fångenskap. Arbetssättet med konfidentiell dialog som huvudverktyg bidrar till att ICRC inte kan vara lika transparent som andra organisationer, med delar av sin verksamhet. Sida bedömer dock att ICRC:s ställning, konventionsbundna mandat, roll och resultatet av deras arbete väger upp avsaknaden av insyn i det som rör dialog kring efterlevnad av IHR.

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
International Committee of the Red Cross
Aid type
C01 - Project-type interventions
Strategy
Humanitarian Assistance 2011-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Emergency response
Subsector
Materiel relief assistance and services

Duration

Activity length
2014 – 2018

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 2 326 547
Total paid amount (net value)
USD 2 326 547
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2014-01-01USD 2 898 730
Disbursement---2017-12-28
USD 2 326 547

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI