Swedish Mission Council frame 2017-2021 - Amendment for PMU 2017-2019

Activity identifier
SE-0-SE-6-5403060402-ETH-43081

Framework grant for 2017-2021 from the CSO-allocation to the Swedish Mission Council, which forwards funds to 17 of its member organisations, which in turn support local civil society organisations in 50 countries.

Results

Insatsen påbörjades 2017 och den första resultatrapporteringen är 15 maj 2020 då SMR förväntas inkomma med en narrativ resultatrapport för 2017-2019. Nedan förljer därför endast exempel på aktivitetsnivå.  Inom det långsiktiga utvecklingssamarbetet har SMR en roll att stärka medlemmarnas och deras samarbetsparters organisatoriska och tematiska kapacitet. Under 2017 har: • Ett lärcenter skapats som del av SMR:s nya webb-plats. Detta lärcenter innehåller bland annat policyer, verktyg och utbildningsmaterial och utgör på så sätt en virtuell resursbank för medlemmar och andra intresserade. • Internationella lärseminarier har genomförts med medlemmar och partners i bland annat Uganda (fokus på RBA och jämställdhet); Bangladesh (som en del av religionsfrihetsarbetet, där även konfliktkänslighet behandlades); Kirgizistan (utbildning för organisationer i Centralasien om mänskliga rättigheter och religionsfrihet) samt för partners i Ukraina (med fokus på religion, utveckling och ickediskriminering). • Tre välbesökta nationella mötesplatser genomförts: medlemsdagarna i januari med fokus på vårt gemensamma uppdrag att nå målen i Agenda 2030; årskonferensen i maj med fokus på religion och utveckling samt organisationsutveckling och lärande; handläggarutbildningen med fokus på antikorruption. Dessa tre större arrangemang har hjälpt medlemmarna till ny kunskap, utbyte av erfarenheter med andra inom nätverket och inspirerat till interna förändringsprocesser. • Fem medlemmar har efterfrågat och fått rådgivning om outcome mapping/outcome harvesting som verktyg för uppföljning och lärande. • Det internationella lärandenätverket Space for Grace har blivit självständigt. SMR kommer fortsatt att kunna delta i nätverket och kunna använda alla organisationsutvecklings- och ledarskapsresurser som kommit fram genom samarbetet, men är inte längre huvudman. • Inom området religions- och övertygelsefrihet har de första sju utbildningsfilmerna inom resursmaterialet färdigställts. Dessa utgör en viktig del av SMR:s lärcenter.

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
Donor country-based NGO
Aid type
B03 - Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by international organisations (multilateral, INGO)
Strategy
Support through swedish civil society org. 2010-2016

To

Recipient
Ethiopia

For

Sector
Other multisector
Subsector
Multisector education/training

Duration

Activity length
2017 – 2022

Financial information

Paid per year (net value)
2017 USD 13 141
Total paid amount (net value)
USD 13 141
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2017-01-01USD 13 141
Disbursement---2017-12-28
USD 13 141

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

We are unable to display documents for this activity. Contact Swedish International Development Cooperation Agency for more information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI