SIANI 2 - Swedish International Agricultural Network Initiative - Siani Phase II

Activity identifier
SE-0-SE-6-6105006501-GGG-31110

Swedish International Agricultural Network phase 2.

Results

SIANI har under året fortsatt att utvecklats som nätverk med stigande medlemsantal, stort deltagande i och genomförare av seminarier främst i Sverige, men även internationellt. I de seminarier som SIANI ordnar deltar forskare, civilsamhällets organisationer, myndigheter och privatsektorn. Genom deltagande i internationella evenemang har man följt den globala policydialogen och återfört information till sina medlemmar via seminarier i Sverige. SIANI har bidragit till att kunskap inom områden där Sverige har specifik kompetens har lyfts internationellt, tex har antibiotikaresistens lyfts fram bland annat på ett seminarium i Rom i samband med ett Committee for Food Security-möte. SIANI har deltagit i organiseringen av seminarier om mat, klimat och landskap i Almedalen samt på Vattenveckan i Stockholm. Arbetet med unga har fortsatt med bloggande och kommunikation via sociala medier. Två seminarier med tonvikt på värdekedjor, ett inom nutrition och ett inom kaffe, har organiserats i syfte att öka kopplingen till privatsektorn. Detta resulterade rent konkret i att kvinnor från Östafrika fick kontakt med ett större skandinaviskt smoothieföretag. SIANIs arbete har resulterat i att näverket Agroforestry har bildats med svenska aktörer med intresse för agroforestry ur ett internationellt perspektiv.

Summary

From

Granting agency
Swedish International Development Cooperation Agency
Implementing organisation
INTERNATIONAL NGO
Aid type
Strategy
Gbl contr for sust economic development 2014-2017

To

Recipient
Bilateral, Unspecified

For

Sector
Agriculture
Subsector
Agricultural policy and administrative management

Duration

Activity length
2013 – 2017

Financial information

Paid per year (net value)
2013 USD 1 228 275
2014 USD 1 166 198
2015 USD 1 029 326
Total paid amount (net value)
USD 3 423 799
Total committed amount

Transactions

DisbursementThe amount placed at the disposal of a recipient country or agency.
Type Description Receiver Org Transaction ID Date Value
Commitment---2013-09-01USD 3 788 691
Disbursement---2013-12-28
USD 1 228 275
Disbursement---2014-12-28
USD 1 166 198
Disbursement---2015-12-28
USD 1 029 326

This post shows the annual total amount of disbursements for this particular activity. For the current year, the figure reflects the total amount of disbursements up until the date of the latest data update. The date of the latest data update is available on Openaids startpage.

Documentation

Conditions

Objectives / Purpose of activity

Pre- and post-project impact appraisal

Results, outcomes and outputs

Review of project performance and evaluation

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Source

Activity data from IATI