Summary

Strategin ska gälla under perioden 2021-2025 och omfattar sammantaget 1,85 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor avser Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och 50 miljoner kronor avser Folke Bernadotteakademin (FBA).

  • Download Download publication (PDF, 186.0 KB)
  • Publication type: Strategy documents
  • Country/region: Liberia
  • Year: 2021 - 2025
  • Published by: Regeringskansliet
  • Language: Swedish
  • Published on Openaid: 7/12/2021