Aktiviteter inom Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014–2020

Totalt 69 aktiviteter

69 träffar på 6 sidor

SEK

701 631 806

SAK kärnstöd 2018-2023

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11169A0101-AFG-16050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

695 069 836

ARTF WB/General 2010-2013

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205003101-AFG-43010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

582 138 018

SAK - Kärnstöd 2015-2017

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205010801-AFG-43010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

461 727 320

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

354 809 076

UNOPS, förbättrad landsbygdstillgång Projekt IV, 2016-2020

Transport och magasinering

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205012901-AFG-21020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

313 588 398

Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF 2015-2017

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205011701-AFG-15110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

288 579 575

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

256 451 280

SAK 2010-2013

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205003702-AFG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

230 863 660

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-23210

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

230 863 660

World Bank Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) 2018-2020

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10485A0101-AFG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

228 329 556

Afghanistan Reconstruction Trust Fund ARTF 2015-2017

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205011701-AFG-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

202 927 983

UNICEF Basic Education 10-13

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5205002701-AFG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

69 träffar på 6 sidor