Aktiviteter inom Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Regionalt Afrika 2016–2022

Totalt 278 aktiviteter

278 träffar på 24 sidor

SEK

164 033 751

AREP - MDTF 2016-23, stöd till SAPP/EAPP för regional elhandel o integration

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5105010701-RSS-23630

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

158 188 946

Världsbanken MDTF CIWA 2018-2026 Samarbete om internationella vatten i Afrika II

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10619A0101-RSS-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

122 780 480

Världsbanken MDTF CIWA 121201 - 210531Samarbete internationellt vatten i Afrika

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5100012102-RSS-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

121 718 620

COVID-19 FARM AFRICA 2016-2023:Integrated approach , G4F and N4D

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10407A0103-ETH-41081

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

104 343 548

UNICEF - Social Protection

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10698A0102-ETH-16010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

97 021 716

UNDP 2016-2021 Förebyggande av våldsbejakande extremism i Afrika

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5103009001-AFR-15220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

92 904 171

COVID-19 UNDP 2016-2021: Institutional Strengthening for the Forest Sector Development

Skogsbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10403A0102-ETH-31220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

84 230 702

WFP I 2017-2021: From Humanitarian Assistance to Resilience

Katastrofförebyggande och katastrofberedskap

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11423A0102-ETH-74020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

79 619 316

IOM: 2018-2021 Joint Labour Migration Programme (JLMP)

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10946A0101-RSS-15190

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

78 958 534

UNDP 2019-2021 Stabilisering av Tchadsjöregionen fas 1

Återuppbyggnad och återanpassning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13141A0101-AFC-73010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

78 337 801

UNS 2019-2021: Gränsöverskridande samarbete i Liptako-Gourma (fas 1)

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13142A0101-AWE-43042

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

76 781 072

AfDB, 2019-2022, Jobs for Youth in Africa / YEI MDTF

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10966A0101-RSS-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

278 träffar på 24 sidor