Aktiviteter inom Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika 2022–2026

Totalt 100 aktiviteter

100 träffar på 9 sidor

SEK

56 491 724

AREP 2022-2026

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15839A0101-AFR-23630

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

39 858 270

Sunfunder Gigaton Fund

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15756A0101-AFR-23230

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 446 274

UNDP 2022-2024 Tchadsjön Stabilisering fas 2

Återuppbyggnad och återanpassning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13240A0101-AFC-73010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 446 274

Central African Forest Initiative CAFI- för regional biologisk mångfald

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15709A0101-AFR-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

30 068 176

Save the Children, 2020-23 Protecting Children Affected by Armed Conflict (III)

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13148A0102-RSS-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 512 392

Civicus consortium programme 2019-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10993A0102-RSS-15153

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 056 813

UNDP 2019-2023 Resilience and Disaster Risk Reduction in Africa

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13018A0102-AWE-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

23 507 846

Remittances for Development phase II

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15318A0101-AFR-24050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

23 507 846

Diakonia 2018-2023 Befrämja inhemsk resursmobilisering i Afrika söder om Sahara

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10990A0103-RSS-15114

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

22 778 921

Defenddefenders 2021-2023 Core Support

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13444A0102-AFR-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

22 061 170

PACJA 2022-2025 GUARD AFRICA

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14852A0102-KEN-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

20 045 450

IGAD 2021-2023 Enhancing Blue Economy

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14889A0102-AEA-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

100 träffar på 9 sidor