Aktiviteter inom Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015–2019

Totalt 77 aktiviteter

SEK

500 432 691

PID-fonden för Infrastrukturutveckling

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-4700006101-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

168 212 395

Regional utveckling genom rehabilitering/vitalisering av kulturarvet i Palestina

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211006501-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

131 513 874

Community Resilience and Development Programme (CRDP)

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211005701-PSE-16050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

97 404 931

Direktstöd till Palestina via PEGASE 2014 & 2015

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211006701-PSE-15111

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

95 011 322

UNDP Kontantstöd till Gaza 2014

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211009901-PSE-16040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

84 526 267

Oxfam - Marknadsutvecklingsprogram för Palestina

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211010401-PSE-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

82 343 471

VB givarfond för Kommunalt utvecklingsprog del I

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-4700007101-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

71 546 644

UNDP/UN Women Rättssektorstöd i oPt 2014-2017

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211007301-PSE-15130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

67 151 542

MR/IHL-sekretariatet 2013-2017

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5211006301-PSE-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

66 229 508

Program för Mänskliga Rättigheter Palestina 2018-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11347A0101-PSE-15150

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

64 435 926

UNDP Rättssektorstöd

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-4700007001-PSE-15130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

63 307 617

World Bank PID Trust Fund för Palestina 2019-2022

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13397A0101-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

77 träffar