Aktiviteter inom Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Palestina 2020–2024

Totalt 36 aktiviteter

SEK

132 951 183

World Bank PID Trust Fund för Palestina 2019-2022

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13397A0102-PSE-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

85 902 366

Gaza Early Recovery Program 2021-2024

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15189A0101-PSE-16010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

82 164 570

Program för Mänskliga Rättigheter Palestina 2018-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11347A0103-PSE-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

57 984 097

Rättssektorn (Sawasya II) Palestina 2019-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10719A0102-PSE-15130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

41 377 589

Swedish Guarantee Facility i Palestina/SGF 2 MEII

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11275A0201-PSE-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

40 728 732

Mercy Corps\Growing the Palestinian Technology Ecosystem 2019-2022

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12289A0102-PSE-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 844 489

We Effect Miljö och Klimaträttvisa Program Palestina 2020-2023

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13400A0101-PSE-41020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

26 944 487

West Bank Protection Consortium - Resilience Program

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14571A0101-PSE-15220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

20 442 787

Swedish Guarantee Facility TA /SGF2 MEII

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14863A0101-PSE-24081

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 792 733

International Media Support Palestina 2018-2021

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11346A0102-PSE-15153

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 536 205

Equal rooting - Greater gender equality in Palestine

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14763A0101-PSE-15170

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

Supporting MSMEs Competitiveness and Growth Programme

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11231A0101-PSE-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

36 träffar