Aktiviteter inom Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2021

Totalt 1410 aktiviteter

1410 träffar på 118 sidor

SEK

296 760 591

E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - Regional

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503013401-COE-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

247 293 762

EBRD SWUK 1 (2009) - Energi- och miljö konsultfond Ukraina

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5306001801-UKR-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

171 265 129

Nefco Technical Assistance Fund Ukraine (2008-2028)

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7150005001-UKR-23110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

146 782 723

EBRD/EIB WBIF (Western Balkans Investment Framework)

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5501000301-VBA-43010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

99 291 818

Ökad jämställdhet i Georgien UNJP 2015-2022

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5511000601-GEO-15180

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

96 930 384

EBRD Miljö-och Klimatfond II

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503020502-REU-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

96 517 126

Belarus Grant Management Programme 2013-2021

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503010801-BLR-15150

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

95 988 438

EIB EPTATF -Eastern Partership Technical Assistance Trust Fund: Eap

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5300003301-REU-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

94 920 177

FARMA

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7600420801-BIH-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

94 912 499

Miljö och Avloppsvatten Georgien: Fond med Världsbanken

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-7600416201-GEO-14022

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

90 529 037

FARMA II

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5506002701-BIH-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

88 790 399

WB Miljötjänster

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5303001701-ALB-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

1410 träffar på 118 sidor