Aktiviteter inom Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027

Totalt 262 aktiviteter

SEK

35 005 214

Energieffektivitet i offentliga byggnader, UNDP

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13601A0102-BIH-23183

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

28 347 781

Integrerade privata arbetsförmedlingar, WB

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11323A0102-BIH-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 587 436

CDF Human Rights Program in Kosovo 2019-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12125A0103-XKX-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 180 473

Sustainable Use of Natural Resources for Environment and Econ. Dev.-SUNREED

Skogsbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15084A0101-XKX-31220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

Swisscontact-FOSTERING EMPLOYMENT AND GROWTH OPPORTUNITIES (FEGO)

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13654A0101-XKX-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

COVID-19 Miljö: Persistent Organic Pollutants, UNDP

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13119A0102-BIH-23183

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

15 032 914

Challenge to Change 3.0 ,SERDA

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15127A0101-BIH-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 885 355

IUCN Naturbaserade lösningar för resilienta samhällen

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12367A0103-VBA-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 885 355

UN Women Project Support - Women Lead

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14246A0102-TUR-15170

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 952 862

UNICEF Children and youth as agents of change for climate resilience

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14214A0102-MKD-41081

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 811 575

YRS civilsamhällesorganisationer inom miljösektorn i Serbien

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12958A0103-SRB-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 811 575

UNDP Framework Agreement 2022-2026

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14597A0101-MKD-15185

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

262 träffar