Aktiviteter inom Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027

Totalt 336 aktiviteter

336 träffar på 28 sidor

SEK

48 672 567

Energieffektivitet i offentliga byggnader, UNDP

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13601A0102-BIH-23183

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

28 701 440

EU for better municipal governance DEMOS III Helvetas

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15379A0101-XKX-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

26 423 548

RECONOMY Västra Balkan 2023-2026

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14710A0101-VBA-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 218 262

Swisscontact-FOSTERING EMPLOYMENT AND GROWTH OPPORTUNITIES (FEGO)

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13654A0101-XKX-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

24 054 541

Integrerade privata arbetsförmedlingar, WB

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11323A0102-BIH-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 223 137

COVID-19 Miljö: Persistent Organic Pollutants, UNDP

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13119A0102-BIH-23183

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

15 879 491

Sustainable Use of Natural Resources for Environment and Econ. Dev.-SUNREED

Skogsbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15084A0101-XKX-31220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

15 130 957

Energy Efficiency in Residential Sector, UNDP

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14617A0102-BIH-23183

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

14 923 838

CDF Human Rights Program in Kosovo 2019-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12125A0103-XKX-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

14 578 509

YRS civilsamhällesorganisationer inom miljösektorn i Serbien

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12958A0103-SRB-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 667 353

BIH:s hållbara omställning, SEI

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15273A0101-BIH-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 667 353

Improved state owned enterprises, WB

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14519A0102-BIH-15110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

336 träffar på 28 sidor