Aktiviteter inom Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Totalt 114 aktiviteter

SEK

107 377 957

E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - Regional

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503013405-UKR-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

61 205 436

Partnerskapsfond för motståndskraftiga Ukraina

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15109A0101-UKR-15220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

43 972 663

SKL: Stöd decentralisering i Ukraina fas II

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12046A0102-UKR-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

42 951 183

EIB EPTATF -Eastern Partership Technical Assistance Trust Fund: Eap

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5300003302-REU-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

27 900 950

SKR Ukraina - PROSTO Project stöd till administrativ service 2021-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14781A0102-UKR-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 254 253

UNDP Kapacitetsutveckling handel Transnistrien 2022-2026

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15945A0101-MDA-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 254 253

WB Financial Sector Recovery and Resilience 2017-2022

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11414A0102-UKR-24010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

Stöd till UN Women Moldova för implementering av SN 2021-2022

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14708A0102-MDA-15170

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 959 134

Stöd till UN Human Rights Monitoring Mission in UKraine (HRMMU) 2021-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14505A0102-UKR-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 851 756

BEROC fas V nov. 2021-okt. 2023

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15360A0102-BLR-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 102 258

NDI Ukraine "Promoting Inclusion and Combatting Discrimination" 2021-2024

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14728A0102-UKR-15170

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 811 575

Green Economy: Sustainable Mountain Tourism and Organic Agriculture (GRETA)

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12700A0102-GEO-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

114 träffar