Aktiviteter inom Strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa 2021–2027

Totalt 163 aktiviteter

163 träffar på 14 sidor

SEK

127 561 958

World Bank MDTF Ukraina Hjälp-, återhämtning-, återuppbyggnads- och reformfrågor

Återuppbyggnad och återanpassning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-16344A0101-UKR-73010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

91 115 684

E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - Regional

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5503013405-UKR-14050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

72 892 547

Partnerskapsfond för motståndskraftiga Ukraina

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15109A0101-UKR-15220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

37 313 052

SKL: Stöd decentralisering i Ukraina fas II

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12046A0102-UKR-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 446 274

VB MDTF Nödhjälp och resilience för Moldavien

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-16349A0101-MDA-23310

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

36 446 274

EIB EPTATF -Eastern Partership Technical Assistance Trust Fund: Eap

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5300003302-REU-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

34 680 858

SKR Ukraina - PROSTO Project stöd till administrativ service 2021-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14781A0102-UKR-15112

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

33 712 803

Etablering av ett statligt center för miljöbedömningar i Ukraina

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-16199A0101-UKR-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 967 970

FN- gemensamt program för jämställdhet i Georgien III 2022-2026

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15277A0101-GEO-15170

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

23 690 078

Stöd till UN Human Rights Monitoring Mission in UKraine (HRMMU) 2021-2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14505A0102-UKR-15160

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

23 234 499

Save the Nature Georgia 2021-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15169A0105-GEO-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

21 867 764

Europarådet regionalt ÖstP 2019 - 2023

Regering och civila samhället

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11610A0104-COE-15110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

163 träffar på 14 sidor