Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

Totalt 513 aktiviteter

SEK

308 062 388

ProBlue 2018-2022

Fiske

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12107A0101-GGG-31320

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

288 015 735

UNEP 2018--2022

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090101-GGG-41020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

259 765 103

UNDP Strategiskt samarbetsramverk Miljö och Klimat

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10912A0101-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

214 612 066

IUCN 2017-2020

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105500402-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

167 283 503

ESMAP 2017-2020 Energifond WB

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090002-GGG-23110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

159 430 124

World Resources Institute 2017-2021

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015302-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

156 640 161

SEI 2020-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105040101-GGG-41082

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

140 454 646

World Bank/Global Water Security & Sanitation Partnership 2016-2021

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105014704-GGG-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

138 515 491

IIED core support 2019/20-2023/24

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015701-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

129 133 380

SwedBio Program f resiliens & utveckling 2016-2020

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105004102-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

121 348 758

SIWI 2016-2019 kärnstöd

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105035002-GGG-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

117 849 019

UN-Habitat 2020-2023

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105050101-GGG-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

513 träffar