Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022

Totalt 528 aktiviteter

528 träffar på 44 sidor

SEK

308 062 388

ProBlue 2018-2026

Fiske

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12107A0101-GGG-31320

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

282 323 939

UNEP 2018-2022

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090101-GGG-41020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

251 633 966

UNDP Strategiskt samarbetsramverk Miljö och Klimat

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10912A0101-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

214 612 066

IUCN 2017-2020

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105500402-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

167 283 503

ESMAP 2017-2020 Energifond WB

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090002-GGG-23110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

159 430 124

World Resources Institute 2017-2021

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015302-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

140 454 646

World Bank/Global Water Security & Sanitation Partnership 2016-2021

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105014704-GGG-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

135 263 037

IIED core support 2019/20-2023/24

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015701-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

129 133 380

SwedBio Program f resiliens & utveckling 2016-2020

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105004102-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

121 348 758

SIWI 2016-2019 kärnstöd

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105035002-GGG-14010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

114 190 007

UN-Habitat 2020-2023

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105050101-GGG-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

106 233 036

SEI 2020-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105040101-GGG-41082

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

528 träffar på 44 sidor