Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026

Totalt 301 aktiviteter

301 träffar på 26 sidor

SEK

54 669 410

SEI 2020-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105040102-GGG-41082

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

43 735 528

IUCN 2022-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13411A0102-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

43 279 950

SwedBio programme for biodiversity & equitable development 2021-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105019503-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

31 890 489

UNEP 2023-2025

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13295A0101-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

31 890 489

UNDRR 2021-2025

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14070A0102-GGG-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

31 890 489

UNEP 2018-2022

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090102-GGG-41020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

31 890 489

Världsbanken Global Water Security & Sanitation Partnership 2022-2025

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14374A0102-GGG-14015

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

27 334 705

GFDRR /VB 2021-2025

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14035A0102-GGG-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

20 045 450

Cities Alliance/ SDI affiliates 2022-2024

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13278A0101-GGG-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

19 407 641

Naturvårdsverket globalt program 2020 - 2023

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090302-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 223 137

World Resources Institute 2022-2026

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15165A0101-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

14 578 509

ENERGIA 2022-2025

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14681A0101-GGG-23111

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

301 träffar på 26 sidor