Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete för miljö, klimat och biologisk mångfald 2022-2026

Totalt 179 aktiviteter

SEK

37 582 285

UNEP 2018--2022

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090102-GGG-41020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

37 582 285

UNDP Strategiskt samarbetsramverk Miljö och Klimat

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10912A0102-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

32 213 387

SEI 2020-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105040102-GGG-41082

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

32 213 387

GFDRR /VB 2021-2025

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14035A0102-GGG-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 770 710

IUCN 2022-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13411A0102-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

25 233 820

SwedBio programme for biodiversity & equitable development 2021-2024

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105019503-GGG-41030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

WHO Frivilligt bidrag 2022-2023

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15706A0102-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

IIED core support 2019/20-2023/24

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015702-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

Global Resilience Partnership 2020-2023

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14009A0102-GGG-43060

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 885 355

Cities Alliance/ SDI affiliates 2022-2024

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13278A0101-GGG-43030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

12 756 501

ESMAP 2021-2024

Energiförsörjning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13497A0102-GGG-23111

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 059 930

Naturvårdsverket globalt program 2020 - 2023

Miljöskydd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105090302-GGG-41010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

179 träffar