Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026

Totalt 103 aktiviteter

SEK

24 160 040

Global Innovation Fund 2020-2024

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12411A0105-GGG-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

22 549 371

Digital Impact Alliance 2020-2023

Kommunikation

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13478A0102-GGG-22040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

21 475 591

World Bank's Umbrella Trust Fund on Jobs, phase 2 (2020-2024)

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105036002-GGG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

17 180 473

Food Security Post 2015 fas II

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13187A0102-GGG-31182

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

16 106 694

Enhanced Integrated Framework Fas 2 2017-2022

Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105035704-GGG-33110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

11 811 575

SIANI 2023-2027, fas 4

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14915A0101-GGG-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 737 796

Water and Energy for Food (WE4F) 2019-2024

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11976A0105-GGG-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 737 796

FIAS, Facility for Investment Climate Adv Services 2021-2024

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14388A0102-GGG-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 737 796

Standards and Trade Development Facility STDF

Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11700A0102-GGG-33110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 737 796

CGAP 2018-2022

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105046102-GGG-24040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 685 492

Innovations Against Poverty 2

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5411002807-GGG-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

6 764 811

IFC GBTAP - Green Bonds Technical Assistance Program

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12304A0105-GGG-24030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

103 träffar