Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026

Totalt 126 aktiviteter

SEK

27 334 705

FAO Global 2022-2025

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-15270A0101-GGG-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

27 334 705

UNCDF LMF-Booster 2019-2024

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11675A0104-GGG-24030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

20 501 029

Global Innovation Fund 2020-2024

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12411A0105-GGG-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

19 134 294

Digital Impact Alliance 2020-2023

Kommunikation

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13478A0102-GGG-22040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 223 137

Hållbart Företagande- DIHR/GRI samarbete

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10880A0203-GGG-25040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 223 137

ITC 2022-2026

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14589A0101-GGG-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

18 223 137

World Bank's Umbrella Trust Fund on Jobs, phase 2 (2020-2024)

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105036002-GGG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

13 667 353

Enhanced Integrated Framework Fas 2 2017-2022

Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105035704-GGG-33110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

10 022 725

SIANI 2023-2027, fas 4

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14915A0101-GGG-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 111 568

Water and Energy for Food (WE4F) 2019-2025

Jordbruk

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11976A0105-GGG-31120

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 111 568

FIAS, Facility for Investment Climate Adv Services 2021-2024

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14388A0102-GGG-25010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 095 412

CGAP 2018-2022

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105046102-GGG-24040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

126 träffar