Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2022–2026

Totalt 115 aktiviteter

SEK

10 718 755

CGAP 2018-2022

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105046102-GGG-24040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 685 492

Innovations Against Poverty 2

Industri

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5411002807-GGG-32130

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

9 664 016

UNCDF LMF-Booster 2019-2024

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11675A0105-GGG-24030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

6 764 811

IFC GBTAP - Green Bonds Technical Assistance Program

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12304A0105-GGG-24030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

5 905 788

Hållbart Företagande- DIHR/GRI samarbete

Näringsliv

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10880A0203-GGG-25040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

5 368 898

WIEGO 2018-2023

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10885A0108-GGG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

5 368 898

IFAD Financing Facility for Remittances

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10951A0102-GGG-24050

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

5 368 898

OECD Development Centre 2019-22

Flersektorstöd

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12385A0103-GGG-43010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

4 295 118

NIR Swedish Workplace Programme (SWP)

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12919A0102-GGG-16020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

4 187 848

IISD Hållbarhetsstandarder 2017-2022

Handelspolicy, regleringar och handelsrelaterade reformer

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10404A0104-GGG-33151

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

3 221 339

WB Digital Development Partnership 2020-2023

Kommunikation

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12009A0102-GGG-22040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

2 577 071

Toronto Centre 2020-2023

Bankväsen och finanstjänster

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14221A0102-GGG-24010

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

115 träffar