Aktiviteter inom Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022

Totalt 329 aktiviteter

SEK

765 152 343

COVID-19 GPE 2016-2020

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105005003-GGG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

325 395 030

WHO Frivilligt bidrag 2018-2019

Hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6108000001-GGG-12110

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

253 274 535

GPE 2021-2024

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-14131A0101-RSS-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

227 906 171

IPPF 2016-2019

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105010203-GGG-13020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

175 012 735

COVID-19 World Bank/Global Water Security & Sanitation Partnership 2016-2021

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105014705-GGG-14030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

159 553 835

COVID-19 WaterAid kärnstöd 2018-2022

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105016101-GGG-14030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

140 907 358

IPPF Kärnstöd 2020-23

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105019001-AFR-13040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

128 437 801

Education Cannot Wait 2018-2020

Utbildning

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-11833A0103-GGG-11220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

126 239 034

COVID-19 WHO Frivilligt bidrag 2020-2021

Hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-12610A0101-GGG-12220

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

126 098 874

COVID-19 WSSCC-Water Supply Sanit Collab Council 2016-2020

Vatten och sanitet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105014604-GGG-14030

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

119 600 235

Reall Basstöd och WASH 2019-2023

Övrig social infrastruktur

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105050002-GGG-16040

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

SEK

112 902 801

UNFPA MHTF 2019-2022

Befolkningsfrågor och reproduktiv hälsa

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-6105015801-GGG-13020

Ansvarig aktör

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

329 träffar