Aid document archive, other

General Documents

1972-10-01 Swedish Criteria for Programme and Project Support

1973-09-13 Förvaltningsrevision, multibiståndet – Gemensamt ärende SIDA – RRV

1974-02-04 Personalbistånd i Tanzania – Effektivitet och utländsk personal inom det tanzaniska vattenförsörjningsprogrammet

1974-03-11 Beroende och oberoende – en studie i svårigheterna för Zambia att frigöra sig från sin ställning som monoexportör av koppar

1974-06-04 Utredning om landprogramering Redigera det här

1974-09-27 Sammanställning av artiklar kring resultatutvärdering från 1974

1974-09-27 Sidas förslag till hur landprogrammering skulle genomföras i praktiken år 1974

1975-08-15 Två modeller om VÄRLDENS FRAMTID

1976-08-11 Fackföreningsrörelsens roll i Nigerias utvecklingsprocess

1976-12-29 Mot socialism och självtillit

1977-03-11 Bega-folket i Etiopien – En minoritet i revolutionens skugga

1979-02-01 Rapport – Från SIDA nr-1 1979 TEMA-HÄLSA

1979-03-09 Koncentration av biståndet

1981-08-06 Befolkningsfrågan och familjeplaneringen

1987 – Anteckningar från Lesotho – Roy Unge

1988-09-27 Importstöd till Sidas programländer 77-78-86-87

1988-09-27 Nordiska personalbiståndsutvärderingen – en sammanfattning, 1988

1988-09-27 Sida, operationalisering av målen inom sociala sektorer 1988

1989-01-04 Roll-utredningen

1989-02-21 Åtgärdsprogarm för kunskapsutveckling inom program som får stöd av SIDA

1989-05-01 Development assistance in the 1990s – Tankar från ett seminarium

1990-09-02 Lägesrapport över SIDAs genomförande av miljömälet

1991-02-15 Sammanställning av byråernas-sekretariatens-biståndskontorens syn på SIDA

1991-09-27 Making Government Work – Guidelines and Framework for SIDA support to the Development of Public Administration – 1991

1992-01-01 Baseline Study Handbook – Focus on the Field

1992-01-01 Miljö och fattigdom – Handlingslinier för SIDAs biständ

1992-09-27 Bistånd i siffror och diagram 1992-93

1992-10-28 The Ownership and Cultivation of Knowledge – The rationale for Swedish support to universities in developing countries

1993-09-27 Stöd till lönefond för statsanställda inom Mocambiques förvaltning – 1993

1994-01-01 Competence Development in Swedish Development Cooperation – The Sida Perspective, 1994

1994-01-01 Human rights in population policies – A study for SIDA

1994-03-12 Staten, marknaden och biståndet – Biståndets roll i reformprocessen

1994-09-27 Competence development strategy for programs supported by SIDA

1995-01-28 Så beslöt de i Kairo

1995-07-01 Fattigdom och miljö – Ett bidrag tili Sidas fattigdomsutredning

1995-07-01 Poverty and the Environment – A Contribution to Sida’s Poverty Study

1995-08-21 Capacity through Development Cooperation

1996-01-01 Sida’s Policy on Sustainable Development

1996-01-01 Sidas handlingsprogram för hallbar utveckling

1996-03-01 Promoting Sustainable Livelihoods – A report from the Task Force on Poverty Reduction

1996-03-22 Project 2015- Aid dependency – causes, symptomes and remedies

1996-04-22 Project 2015- Southern Africa

1996-05-06 Befolkning och miljö-naturresurser – några synpunkter och slutsatser

1996-09-01 Sida och Agenda 21 – En redovisning av Sidas Agenda 21-arbete

1997-01-01 Aid Management – Strategies for effectiveness, concentration and graduation

1997-03-22 Project 2015 – East and West Africa

1997-04-01 Gender and Environment in Development Cooperation – An assessment of Agenda 21 and the platform for action

1997-06-01 Miljöanalys – Några synpunkter tili hjälp i bl. a. landstrategiarbetet

1997-06-01 Sexual and Reproductive Health and Rights – Strategy for development cooperation

1997-07-22 Project 2015- Development Cooperation in the 21-st century

1997-09-01 Cities in the Coastal Zone- Environmental Threats at Risk

1997-09-01 Coastal Management – Coastal Sector Coordination and Integrated Coastal Area Planning

1997-09-01 Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

1997-09-01 Environmental Economics and the Coastal Areas of Developing Countries

1997-09-01 Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, maninly of the East Africa and the Southeast Asia

1997-09-01 Miljöindikatorer för utvecklingssamarbete – Översikt av metoder och arbeten

1997-09-01 Private Sector – Public Relationship in Developing Countries’ Integrated Coastal Zone Management

1997-10-01 Ecological Alternatives in Sanitation – Proceedings from SIDA Sanitation Workshop, Balingsholm, Sweden 6-9 August 1997

1997-10-01 Miljöutredning pä Sida

1998-03-01 Sida and the Climate Convention

1998-03-01 Sida and the Convention on Biological Diversity

1998-03-01 Sida and the Convention to Combat Desertification

1998-06-01 Sambanden mellan miljö och konflikter

1998-07-01 Guidelines for Environmental Impact Assessment in International Development Cooperation Redigera det här

1998-07-01 Sidas Handlingsprogram för hällbar utveckling – uppföljning

1999-01-01 Most worthwhile use of water

1999-03-01 Investing for future generations – Sweden’s International Response to HIV-AIDS

1999-05-01 Landsbygdsutveckling – Sammanfattning av erfarenheter och prioriteringar inom naturresurssektorn

1999-05-01 Landstrategierna och miljön

1999-06-01 Analys av behovet av kompetens och institutionsutveckling inom ramen för handlingsprogrammet för hållbar utveckling

1999-06-25 Competence development strategy for programs supported by SIDA

2000-01-01 Samarbete för en bättre miljö – Miljöproblem gär att lösa

2000-08-01 Poverty, Environment and the Consultations with the Poor

2000-12-01 Livelihood Conflicts- Linking poverty and environment as causes of conflict

2000-12-02 Livelihood Conflicts- Linking poverty and environment as causes of conflict

2001-01-01 Jord för miljarder

2001-01-01 Rättvis tillgång till vård

2001-01-06 Health and Environment

2001-02-01 The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction – An Introduction

2001-02-02 Kapacitet för hallbar utveckling – tankar inför framtiden

2001-03-01 The Environment and Human Rights – Links and Conflicts

2001-06-01 Miljö och fattigdom

2001-06-08 Handel, immaterialrätter, livsmedel och biologisk mångfald – Ett diskussionspapper om TRIPS-avtalet

2001-10-01 China and Sustainable Development – Swedish environmental development co-operation with China

2001-12-01 Aid, Incentives, and Sustainability – An Institutional Analysis of Development Cooperation

2002-01-01 Hållbar utveckling kräver hänsyn till miljön

2002-01-27 Three Decades of Swedish Support to the Tanzanian Forest Sector Evaluation of the period 1969-2002

2002-03-01 Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited – A follow-up and analysis six years later

2002-03-01 Hälsa – en nyckel till utveckling

2002-04-01 Landstrategierna – handledning för strategisk miljö- och hållbarhetsanalys

2002-04-01 The Country Strategies – Guidelines for Strategic Environmental and Sustainability Analysis

2002-05-01 Sector Programmes – Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

2002-05-01 Sector Programmes – Guidelines for the Dialogue on Strategic Environmental Assessment (SEA)

2002-06-01 Indicators for Environmental Monitoring in International Development Cooperation

2002-09-01 Sida’s Policy for Green Procurement – for cooperating partners

2003-01-01 Making a difference – Environment and Energy Projects in the Baltic Sea Region

2003-01-04 Tillväxt och miljö

2003-02-01 Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited – A follow-up and analysis six years later

2003-02-01 Instruments for Environmental Policy

2003-03-01 Swedish Support under the Montreal Protocol – the Ozone Layer Protection Programme

2003-05-11 Project Committee – Annual Report 2002

2003-06-01 Miljö – kunskap för hällbar utveckling

2003-06-01 Miljö – kunskap för hällbar utveckling

2004-01-01 Sidas miljöledningssystem – Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

2004-01-04 Sidas miljöledningssystem – Policy och handlingsplan för en miljömässigt hällbar utveckling

2006-05-03 Miljö och hallbar utveckling – Planerade insatser inom ramen för den Särskilda SVIiljösatsningen

2006-05-03 Miljö och hållbar utveckling – Planerade insatser inom ramen för den Särskilda SVIiljösatsningen

2008-02-01 A Climate of Conflict

2009-01-01 Getting Transboundary Water Right – Theory and Practice for Effective Cooperation

2009-01-01 Quick Guide to What and How- increasing women’s access to land

2009-03-01 Gender Equality in Practice

2009-11-16 Old, new and future funding for environment and climate change – the role of development cooperation

2011-06-01 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Bangladesh Country Report

2011-06-01 Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Nicaragua Country Report

2013-11-01 Environmental Considerations in Sida’s Evaluations Revisited – A follow-up and analysis six years later

2013-11-05 The environment – a critical issue

Evaluation documents

1971-01-01 Resultatvärdering – ett programförslag.pdf

1974-09-27 Program för Sidas verksamhet på resultatvärderingsområdet.pdf

1976-09-27 Några råd och anvisningar om resultatvärdering i utvecklingsarbetet.pdf

1984-10-30 Extern expertis i biståndet.pdf

1985-01-27 Metodhandboken – Metoder för beredning, genomförande och utvärdering av biståndsinsatser.pdf

1987-03-12 Sidas Guidelines for Project Support – From Idea to Evaluation.pdf

1994-01-04 Evaluation Manual for SIDA.pdf

1995-06-25 Årsbok 1995 – Biståndet Utvärderat.pdf

2008-01-01 Uri Hydro-Electric Project – India- Evaluation of the Swedish Support .pdf

2011-09-01 Annual Report 2011 on the European Community’s Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2010.pdf

Education Division

1981-02-04 Education and training in Sri Lanka- A Sector Analysis – Education Division documents. No. 1.pdf

1982-01-01 Education and training in Botswana 1974-80- The Impact of Swedish Assistance – Education Division Documents No 2.pdf

1982-02-04 Education and training in Bangladesh – Education Division Documents No 4.pdf

1982-09-17 Education in Guinea-Bissau I978-8I – An evaluation made jointly by the Ministry of National Education,Bissau, and SIDA..pdf

1983-01-01 Mobile Vocational Training Units- A Survey – Education Division Documents No. 7.pdf

1983-02-01 Technical and Vocational Teachers College, Luanshya, Zambia – Education Division Documents No 8.pdf

1983-02-04 Education in Zambia, Past Achievements and Future Trends – Education Documents No. 12.pdf

1983-02-04 Evaluation of the Activities of the Southern African team for employment promotion (SATEP).pdf

1983-02-04 Non-formal Training Programmes For Rural Skill Development – Education Division Documents No.13.pdf

1983-02-05 Education in Ethiopia 1974-82- The Impact of Swedish Assistance – Education Division Documents No 11.pdf

1983-03-01 Adult Education in Tanzania – Education Division Document No 9.pdf

1983-03-25 Evaluation of the Activities of the Southern African Team for Employment Promotion (SATEP) – Education Division Documents No 10.pdf

1983-10-01 The Indian Non-Formal Education Programme – Education Division Documents No 14.pdf

1984-02-04 Report on Teaching of Technical and Science Subjects in Sri Lanka – Education Division documents. No. 17.pdf

1984-02-04 Swedish Folk Development Education and Developing Countries – Education Division documents. No. 18.pdf

1984-05-17 Education in Mocambique 1975-84 – A review prepared by Anton Johnston..pdf

1984-09-12 Primary education in Tanzania- A review of the research.pdf

1985-01-18 The Indian Non-Formar Education Programme – A Follow-up- Evaluation and Feasibility Study.pdf

1985-03-26 Human Resources Development in Sri Lanka – An analysis of education and training.pdf

1985-03-27 Skill Development for Self Reliance – Regional Project in Eastern and Southern Africa (ILO-SIDA).pdf

1985-05-01 Public Service Training- Needs and Resources in Zimbabwe – Education Division Documents No 23.pdf

1985-05-29 Study on Fishery Training in Angola – Education Division Documents No 28.pdf

1985-06-01 Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary Schools- Tracer Study.pdf

1985-08-17 Practical Subjects in Kenyan Academic Secondary schools – Background Papers.pdf

1985-12-01 Zimbabwe Foundation for Education with Production (ZIMFEP)- A follow-up Study – Education Division Documents No 29.pdf

1985-12-17 Technical Secondary Schools in Kenya – An Assessment.pdf

1986-07-01 A Pilot Study of Effects of Primary Schooling in a Rural Community of Ethiopia- The Case of Saya Debir.pdf

1986-10-01 Adult Literacy in the Third World- A review of Objectives and Strategies.pdf

1986-10-17 EDUCATION IN ZANZIBAR.pdf

1987-02-18 Education in Botswana 1981-86 with Swedish Support – Evaluation and ldeas for Future Support.pdf

1987-04-01 Primary School Textbooks in Tanzania- An Evaluation of their Quality.pdf

1987-05-18 Adult Education in a Village in Tanzania.pdf

1987-08-01 Vocational Education in Developing Countries – Education Division Documents No 34.pdf

1987-10-02 Education and economic crisis – the cases of Mozambique and Zambia.pdf

1987-10-18 Education and economic crisis – The cases of Mozambique and Zambia.pdf

1988-07-18 Teaching Teachers through Distance Methods – An evaluation of a Sri Lankan programme.pdf

1988-09-02 The Development of Competence In Three Industrial Rehabilitation Projects in Mozambique – Education Division Documents No 41.pdf

1988-12-18 Swedish Public Administration Assistance in Tanzania.pdf

1989-02-01 Multigrade Schools in Zambian Primary Education- A Report on the Pilotschools in Mkushi District – Education Division Documents No 47.pdf

1989-06-18 Swedish Education Assistance – A Statistical Review ofEducation, Culture andPublic Administration Aid and some Global Pointers.pdf

1989-09-01 Vocational and Technical Education and Related Teacher Training in Namibia.pdf

1989-09-18 Teaching and Teacher Training in Namibia-Today and Tomorrow.pdf

1990-07-18 Vocational training in Tanzania and the role of Swedish support.pdf

1990-12-18 Education in Zimbabwe – Issues of Quantity and Quality.pdf

1991-01-18 Primary Education in Bangladesh – Review, Analysis and Recommendations.pdf

1991-10-01 Education in Tanzania with a Gender Perspective – Summary Report.pdf

1991-11-25 School Career in Lower Primary Education in Guinea-Bissau – The Pupils and Their Socio-economic and Cultural Background.pdf

1992-01-01 Swedish Education Assistance – A Statistical Review of Education, Culture and Public Administration Aid and some Global Pointers.pdf

1992-01-01 Trainees at Moshi National Vocational Training Centre – Internal Achievements and Labour Market Adoption.pdf

1993-10-01 The Meaning of School Repetition and Drop out in the Mozambican Primary School – Education Division Documents No 60.pdf

1994-06-18 Peasants and Educators – A study of the literacy environment in rural Tanzania.pdf

1994-08-01 The 900 School Programme- An Evaluative Report – Education Division Documents No 63.pdf

1995-06-18 Desk study of the Education Sector in Zimbabwe.pdf

1995-06-24 lnsider Accounts – The Monitoring and Evaluation of Primary Education Projects in Sri Lanka.pdf

1999-08-01 Supporting Zambian Education In Times of Economic Adversity- An Evaluation of Swedish-Zambian Cooperation in Education 1984-1989.pdf

EGDI

1998-01-01 Studies in brief- The Consequences and Management of Capital Inflows. Lessons for Sub-Saharan Africa.pdf

1998-01-01 Studies in brief- Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa.pdf

1998-01-01 The Consequences and Management of Capital Inflows- Lessons for Sub-Saharan Africa.pdf

1998-01-01 Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa.pdf

1998-01-25 Trade Policy and Economic Performance in Sub-Saharan Africa.pdf

1998-02-25 The Consequences and Management of Capital Inflows.pdf

1999-01-01 Aid Dependence – Issues and Indicators.pdf

1999-01-01 Aid Dependency and the Phasing out of Projects The Case of Swedish Aid to Tanzania.pdf

1999-01-01 Studies in brief- Aid dependence. Issues and indicators.pdf

1999-01-01 Studies in brief- An Institutional Approach to Rural Development in Tanzania.pdf

1999-01-01 Studies in brief- The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture.pdf

1999-01-01 Studies in brief- The Sustainability Enigma Aid dependency and the phasing out of projects. The case of Swedish aid.pdf

1999-01-01 The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture.pdf

1999-03-25 The Diversified Future.pdf

1999-04-25 The Poorest Countries and the Emerging International Financial Architecture.pdf

2000-01-01 Aid Dependence and Governance.pdf

2000-01-01 Learning in Development Co-operation.pdf

2000-01-01 Studies in brief- Aid Dependence and Governance.pdf

2001-01-01 Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs .pdf

2001-01-01 Studies in brief- Capacity building, institutional crises and the issue of recurrent costs.pdf

2002-01-01 Global Governance in the 21st Century- Alternative Perspectives on World Order.pdf

2002-01-01 Regional Public Goods- Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance.pdf

2002-01-01 Studies in brief- Global Governance in the 21st Century- Alternative Perspectives on World Order.pdf

2002-01-01 Studies in brief- Regional Public Goods- Typologies, Provision, Financing, and Development Assistance.pdf

2003-01-01 Decentralisation and Democratic Governance Experiences from India, Bolivia and South Africa.pdf

2003-01-01 Dialogue in Pursuit of Development.pdf

Other

CADU 1969.pdf

Development by Default.pdf

Integrated Economic Analysis for Pro-Poor Growth.pdf

Perspektives on Poverty.pdf

Population programmes an economic and social development.pdf

Primary Health Care.pdf

Regeringens skrivelse 1.pdf

Research report No. 25.pdf

Tomorrow´s health organisation.pdf

Propositions and official reports

1962-09-27 Aspekter på utvecklingssamarbetet – Promemorior överlãmnade till beredningen för internationella biståndsfrågor, Del 1.pdf

1962-09-27 Aspekter på utvecklingssamarbetet – Promemorior överlãmnade till beredningen för internationella biståndsfrågor, del 2.pdf

1963-10-16 U-länder och utbildning – Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område.pdf

1965-05-23 U-landspolitik och bistånd från mitten av 1950-talet.pdf

1977-01-01 Sveriges samarbete med u-länderna – Bilaga 5-11 till biståndspolitiska utredningen.pdf

1977-03-12 SOU 1977-13 Sveriges samarbete med u-länderna – Betänkande av biståndspolitiska utredningen.pdf

1977-03-30 Regeringens proposition 1977-78-135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m.pdf

1977-06-25 U-landsinformation och internationell solidaritet – Betänkande av biståndspolitiska utredningen.pdf

1977-09-27 SOU 1977-77 Sveriges utvecklingssamarbete på industriområdet – Betänkande av 1977 års industribiståndsutredning.pdf

1978-09-27 Biståndets organisation – Betänkande av biståndspolitiska utredningar.pdf

1980-01-01 Blandade krediter – Förmånlig kreditgivning i samband med svensk export till u-länder, 1980.pdf

1983-09-27 Proposition om svenskt bistånd på Kommunikations- och informationsområdena.pdf

1984-01-04 Effektivare biståndsadministration – Betänkande av biståndsorganisationsutredningen.pdf

1985-05-31 DAC peer review 1985 – Development Assistance Comittee.pdf

1988-03-12 U-lands- och biståndsinformation – SOU 1988-19 Betänkade avgivet av utredningen om u-lands- och biståndsinformation..pdf

1988-05-01 Biståndsmyndigheternas arbetssätt, utredning beställd av UD.pdf

1989-01-16 Kommentar till RRVs rapport om SIDA som lärande organisation.pdf

1990-01-04 Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd.pdf

1990-09-27 Bra beslut – Om effektivitet och utvärdering i biståndet .pdf

1991-01-25 Aid Review 1990-91 – Statistical Annex of Sweden.pdf

1991-06-12 Effektiviteten i förvaltningen av svenskt utvecklingsbistånd.pdf

1993-01-04 Styrning och samarbetsformer i biståndet – Betänkande av kommittèn rörande Styrnings- och samarbetsformer i biståndet.pdf

1993-05-11 En väg ut ur skuldfällan – Förslag till skuldlättnader för de fattigaste och mest skuldtyngda länderna.pdf

1994-01-01 Kvinnor, barn och arbete i Sverige 1850-1993 – Rapport för FN-s konferens om Befolkning och utveckling i Kairo 1994.pdf

1994-01-11 Hållbart Bistånd – det svenska biståndet efter UNCED.pdf

1994-03-12 Rena roller i biståndet – styrning och arbetsfördelning i en effektiv biståndsförvaltning.pdf

1994-11-10 Hållbart bistånd – det svenska biståndet efter UNCED (Ds 1995-132).pdf

1995-03-22 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete.pdf

1998-02-01 Statens roll vid finansiering av export.pdf

1998-03-05 Afrika i förändring – En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet.pdf

2001-03-12 A More Equitable World without Poverty – Report by the Parliamentary Committee on Sweden’s Policy for Global Development.pdf

2002-03-22 Politik för global utveckling – PGU (2002).pdf

2003-05-15 Gemensamt ansvar- Sveriges politik för global utveckling.pdf

2004-01-04 Tänka om världen – Rapport från Omvärldsanalysutredningen DS 2004-46.pdf

2004-03-22 Politik för global utveckling – PGU – Regeringens skrivelse 2004-05-4.pdf

2005-03-22 Politik för global utveckling – PGU – Regeringens skrivelse 2005-06-204.pdf

2006-11-04 Att ta itu med fattigdomen – Krediters och garantiers nya roll.pdf

2008-03-22 Globala utmaningar – vårt ansvar – Skrivelse om Sveriges politik för global utveckling.pdf

2008-11-27 The Right to a Future – Policy for Sweden´s international HIV and AIDS efforts.pdf

2010-03-22 Att möta globala utmaningar – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010.pdf

2012-03-22 Att möta globala utmaningar (PGU) – Skrivelse om samstämmighet för utveckling 2010.pdf

2014-01-01 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid.pdf

Remissvar Biståndsplattformen #1

Arbetsförmedlingen – remissyttrande.pdf

Concord-Sverige-remissvar-biståndspolitiska-plattformen-2013-14.pdf

Diakonia.pdf

Folkhälsomyndigheten.pdf

Försäkringskassan.pdf

Göteborgs Universitet – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Handisam – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Havs- och Vattenmyndigheten.pdf

Islamic Relief.pdf

Kemikalieinspektionen.pdf

KI Remissvar.pdf

Kvinna till Kvinna.pdf

Lika Unika.pdf

Linneuniversitetet – yttrande.pdf

LO TCO biståndsnämnd.pdf

Lunds universitet.pdf

LäkareUtanGränser – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Lärarförbundet – remissyttrande.pdf

Naturskyddsföreningen.pdf

Pensionsmyndigheten.pdf

PMU – Yttrande biståndsplattformen.pdf

PRO remissvar Bistånd.pdf

RFSU Remissvar Biståndspolitisk Plattform.pdf

Skatteverket – Yttrande biståndspolitisk plattform.pdf

Stockholm international water institute.pdf

Stockholms universitet.pdf

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Sida.pdf

Svenska FN-förbundet – bilaga 1.pdf

Svenska FN-förbundet – bilaga 2.pdf

Svenska FN-förbundet.pdf

Svenska kyrkan – bilaga till förslag om ändringar.pdf

Svenska kyrkan – yttrande.pdf

Svenska missionsrådet.pdf

Swecare – yttrande.pdf

Umeå universitet.pdf

Uppsala U – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Vetenskapsrådet.pdf

Världsnaturfonden.pdf

WaterAid.pdf

Remissvar Biståndsplattformen #2

ActionAid.pdf

Afrikagrupperna.pdf

Amnesty -Remissyttrande biståndspolitisk plattform.pdf

Boverket – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Civil rights defenders.pdf

EKN – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Ekonomistyrningsverket.pdf

Erikshjälpen.pdf

Expertgruppen.pdf

Expertnätverket.pdf

Fairtrade.pdf

Folkbildningsrådet – remissyttrande.pdf

Folke Bernadotte Akademin.pdf

Fonden för mänskliga rättigheter.pdf

Forum Syd.pdf

Försvarsmakten.pdf

Generalsekreterarnätverket.pdf

Hungerprojektet – Yttrande biståndsplattformen.pdf

ICLD – yttrande 2.pdf

ICLD – yttrande.pdf

IKFF Sv Freds KrF.pdf

IOGT-NTO.pdf

Jordbruksverket remissvar.pdf

Konstnärsnämndens yttrande.pdf

Kriminalvården.pdf

Kristdemokratiskt internationellt center 2.pdf

Kristdemokratiskt internationellt center.pdf

Kronfogdemyndigheten – Remissyttrande.pdf

Kulturarv utan gränser – Remissyttrande.pdf

Kungliga skogs- och lantbruksakademien.pdf

Landsorganisationen.pdf

Lantbrukarnas Riksförbund.pdf

Lantmäteriet – remissyttrande.pdf

LFV – Remissvar regeringens biståndspolitiska plattform(slutlig).pdf

Livsmedelsverket – yttrande.pdf

LSU.pdf

Migrationsverket – yttrande.pdf

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.pdf

Myndigheten för Yrkeshögskolan.pdf

Naturvårdsverket.pdf

Nordiska Afrikainstitutet.pdf

Operation 1325.pdf

Patent- och registreringsverket – Yttrande biståndsplattformen.pdf

Plan Sverige.pdf

Raoul Wallenberg-institutet.pdf

RFSL.pdf

Riksantikvarieämbetet.pdf

Riksgälden.pdf

Rikskriminalpolisen.pdf

Rio-Folac – remissyttrande.pdf

Rädda Barnen – remissyttrande.pdf

Röda Korset.pdf

SCB yttrande.pdf

Selam – appendix.pdf

Selam.pdf

Skogsstyrelsen – remissyttrande.pdf

SPE kommentarer till biståndspolitiska plattformen.pdf

Statens energimyndighet – remissyttrande.pdf

Statens kulturråd.pdf

Statens veterinärmedicinska anstalt.pdf

Stockholm Resilience Center.pdf

Strålsäkerhetsmyndigheten.pdf

Svalorna Latinamerika.pdf

Svenska Afghanistankommitten.pdf

Sveriges kommuner och landsting.pdf

Sveriges kvinnolobby.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet – remissyttrande.pdf

Swedac – Yttrande biståndsplattform.pdf

Swedfund.pdf

TCO.pdf

Tillväxtverkets remissvar på regeringens biståndspolitiska plattform_dnr 1312014324.pdf

Totalförsvarets forskningsinstitut – remissyttrande.pdf

UN Women nationell kommitté Sverige.pdf

UNICEF – remissyttrande.pdf

Världsinfektionsfonden – Yttrande biståndsplattformen.pdf

We effect.pdf

Worlds childrens prize foundation.pdf

SASDA

1993-08-10 Översyn av biståndssamarbete med Guinea-Bissau.pdf

1994-01-10 Biståndsmyndigeternas internadministrativa kostnader.pdf

1994-01-10 Macroeconomic effects of aid – Literature review and methodological framework.pdf

1994-01-10 Studier av bistånd – Slutrapport från kommittén för analys av utvecklingssamarbete.pdf

1994-03-01 Links Between Development Assistance and Donor Country Exports – the Case of Sweden.pdf

1994-03-10 Improving Monitoring and Evaluation in Swedish development assistance.pdf

1994-03-14 Links between development, assistance and donor country exports – the case of Sweden.pdf

1994-04-10 Inventering av svensk forskning om bistånd.pdf

1994-04-10 Sambandet mellan Sveriges Bistånd och Export – Sammanfattning på svenska av SASDA Reports Nr.1 – Ds 1994-58.pdf

1994-06-10 Evaluation of Swedish Development Co-operation with Guinea-Bissau.pdf

1994-06-18 The Macroeconomics of Aid – Case Studies of Four Countries.pdf

1994-08-01 Evaluation of Swedish Development Cooperation with Tanzania.pdf

1994-11-13 Studier av bistånd – Slutrapport från kommittén för analys av utvecklingssamarbete.pdf

Utredningar 1970-tal – Serien meddelande från Utredningsbyrån

1972-11-16 The Impact of the Rural Water Program in Tanzania.pdf

1973-03-05 Landsbyggdsutveckling i Etiopien – Sammanfattning av Ethiopia Political Contradictions in Agricultural Development..pdf

1974-02-04 Bönderna i Mpiji-dalen.pdf

1974-02-04 Sammanfattning av 1974 års utvärderingsrapport om CADU och EPID i Etiopien.pdf

1974-08-01 Arbetsintensiva metoder inom vägbyggnadsverksamheten – Världsbanksstudie i sammanfattning av Claes Croner.pdf

1974-09-15 Vattenförsörjning i Östafrika – Tre vetenskapliga studier i sammandrag.pdf

1974-12-01 Sammanfattning av Hybridmajsens spridning i Kenya.pdf

1975-02-04 Finansiering av småindustriutveckling – Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA.pdf

1975-02-04 Förteckning över resultatvärderingsstudier utgivna i serien “Meddelande från Utredningabyrån”.pdf

1975-02-04 Landsbygdsutveckling i Bangladesh – Kommenterad sammanfattning av aktuella skrifter och utredningar.pdf

1975-02-05 Aktionsevaluering- En alternativ evalueringsmetod inom småindustriprogrammet i Kenya.pdf

1975-07-24 En sammanfattning av Tanzanias Utvecklingspolitik – Mål och Resultat 1967-74.pdf

1975-08-04 En sammanfattning av “WHAT NOW” för en alternativ utveckling.pdf

1975-08-28 Den växande fattigdomen i Indien – Skiss till en analys av Indiens utvecklingspolitik.pdf

1975-09-01 Seger över smittkopporna- Vi kan – bara vi vill. – En sammanfattning om mänsklighetens kamp mot smittkopporna.pdf

1975-10-03 Vad styr valet av projekt i u-länder.pdf

1975-11-01 Somalias kamp för utveckling.pdf

1976-04-12 “Vi flytt” – Metodutveckling i Tanzania – 3 ögonvittnesskildringar till den genomgripande omflyttningen i Tanzania.pdf

1976-06-21 Från bysamverkan till folkkommun- Kooperation i Kina under 100 år – Sammanfattning av en rapport.pdf

1976-06-22 En annorlunda skolform – Brigaderna i Botswana.pdf

1976-06-24 Kopparprisernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Zambia.pdf

1976-08-11 Fackföreningsrörelsens roll i Tunisiens utvecklingsprocess.pdf