Om Openaid

Här får du insyn i biståndet

Openaid.se visar och visualiserar öppna biståndsdata med så hög detaljnivå som möjligt för att skapa största möjliga insyn i biståndet. Här kan du söka på när, till vem och för vilka svenskt biståndsmedel betalats ut och vad resultaten blivit.

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, har utvecklat Openaid.se på uppdrag av Utrikesdepartementet. Även information från andra myndigheter och departement som hanterar biståndsmedel presenteras på Openaid.se.

Varför är det viktigt med öppna data?

Den 1 januari 2010 infördes en transparensgaranti i det svenska utvecklingssamarbetet. Garantin innebär att allmänna handlingar och offentlig information om det svenska biståndet aktivt görs tillgängliga på webben.

Sverige är en ledande biståndsgivare med en lång tradition av insyn och öppenhet. Transparensgarantin är en del av arbetet med att anpassa det svenska utvecklingssamarbetet till de möjligheter som globaliseringen och den digitala utvecklingen skapar. Målet är att bekämpa fattigdomen så effektivt som möjligt. Genom att öppna upp biståndet för insyn och för idéer från fler kan detta mål nås.

Bättre tillgång till data och information hjälper beslutsfattare i mottagarländer att effektivisera sitt arbete. Transparens i biståndsflödet skapar också bättre förutsättningar för medborgare i mottagarländer och svenska skattebetalare att utkräva ansvar. Vilket begränsar utrymmet för korruption och felaktig resursanvändning.

Vi vill gärna ha din feedback

Tips på förbättringar? Vi tar gärna emot dina kommentarer här.