Projektstöd till WTO för en utvärdering av det handelsrelaterade biståndet

Aktivitets-ID
SE-0-SE-2-10240A0101-GGG-33110

Syftet med utvärderingen är att genomföra en oberoende bedömning av WTOs instrument inom det handels relaterade tekniska biståndet (TRTA), analysera WTO TRTA leverans, bästa metoder, erfarenheter, med särskild hänsyn till framstegen mot att uppnå de målinriktade resultaten som beskrivs i TA planering vartannat år. Ett dedikerad kapitel om DDAGTF kommer att behandla bidragen till de resultat inriktade målen som framkommer genom denna stora återproducerande källa.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Utrikesdepartementet
Genomförande organisation
WTO, Världshandelsorganisationen - Doha Development Agenda Global Trust Fund
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2017

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 900 000
2017 SEK - 399 332
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 500 668
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-01-01SEK 900 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 900 000
Disbursement---2017-12-28
SEK -399 332

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Utrikesdepartementet för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI