Slutrevision ZNFU/MAL FISP E-voucher Pilot

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-10439A0101-ZMB-31150

Chefen för utvecklingssamarbetet skrev den 9 September 2015 på ett avtal med ZNFU om stöd på SEK 2 000 000 till implementeringen av FISP e-voucher piloten i enlighet med till beslutet bilagt avtal samt appraisal. Ambassaden bedömde att insatsen är relevant i förhållande till resultatstrategin för Zambia 2014-2017. Pilotprojektet är implementerat och enligt avtalet ska ambassaden upphandla en extern revisor för en slutlig revision av projektet. På grund av ZNFU's försening i rapportering, har denna revision skjutits upp i tid. Ambassaden har för uppdraget skickat en avropsförfrågan till Moore Stephens, som är på ambassadens andra alternativ listat under våra ramavtal. EMM Corporate Partners, som ligger först, valdes bort då de var firman som utförde den revision kring korruptionsfallet hos ZNFU gällande ambassadens kärnstöd och relationen därmed anses som infekterad. Moore Stephens har inkommit med ett svar per email den 26 Oktober 2016 med ett förslag som ambassaden bedömer som rimligt.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Banks (deposit taking corporations except Micro Finance Institutions)
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural inputs

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2017

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 73 096
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 73 096
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-10-01SEK 74 700
Disbursement---2017-12-28
SEK 73 096

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI