Forensic revision SNVs verksamhet Zambia 2016

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-11494A0101-ZMB-31120

Ordinarie utförd revision av det Sida-stödda SNV-projektet "Energy for Agriculture" 2016 uppvisade misstankar om oegentlig användning av medel avsedda för utbetalning av per diem till utbildningsdeltagare, varpå SNV tillsammans med ambassaden beslutade om genomförande av en forensic audit.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
INTERNATIONAL NGO
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2017

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 80 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 80 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2017-09-01SEK 80 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 80 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Review of project performance and evaluation

Tender

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI