Stöd till Musika, fas 2 (2014-2017)

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5119005701-ZMB-31120

Musika är ett icke vinstdrivande företag som ägs av sex zambiska jordbruksinstitutioner/organisationer. Musika implementeras av ett lokalt team av jordbruksmarknadsexperter och startade sin verksamhet i november 2011 med finansiering från Sverige genom Sida/Ambassaden i Lusaka och från oktober 2012 med samfinansiering av brittiska DFID. Sverige och Storbritannien har ingått ett Joint Financing Agreement som tydliggör den gemensamma avsikten med stödet och hur de två finansiärerna ska harmonisera sina stöd. DFID har avtalat om stöd till och med 2016 och det är i dagsläget oklart om stödet kommer att förlängas därefter. Musika bidrar i hög utsträckning till att uppnå resultaten i Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 – 2017. Stödet ses som ett av de viktigaste programmen i ambassadens portfölj för att uppnå resultaten under resultatområde 2. Musikas verksamhet bidrar direkt till att uppnå resultaten 1) ökat antal produktiva jobb (Musika bidrar på egen hand till dubbelt så många som resultatet 120 000 produktiva jobb), ii) ökad tillgång till finansiella tjänster och iii) ökad tillgång till marknader. Musika bidrar även indirekt till de två resultaten ökad tillgång till hållbar energi och hållbar naturresursanvändning samt svarar mot flera prioriteringar i strategin såsom huvudsakliga målgrupper (småskaliga lantbrukare (specifika mål för kvinnor) och entreprenörer), arbetar katalytiskt och bidrar till privatledd utveckling inom jordbrukssektorn/på landsbygden. Budgeten bedöms vara rimlig i förhållande till mål och förväntade resultat. Musika samarbetar (direkt eller indirekt) med de viktigaste aktörerna i agri-business sektorn i Zambia och dess primära klienter är privata aktörer inom jordbruksmarknadssystemen – från multinationella företag till mikroentreprenörer – som har intresse av att samarbeta med fattiga småskaliga lantbrukare (som konsumenter, producenter, klienter, arbetskraft osv). Musikas framgångar hänger på att man lyckas välja rätt samarbetsparter och är framgångsrika i sin facilitering av dessa. Genom såväl tekniskt stöd som katalytiska investeringar stimulerar och fördjupar Musika de privata aktörernas kommersiella engagemang inom dessa marknader och bidrar till att i grunden förändra hur dessa marknader fungerar så att de gynnar småskaliga lantbrukare mer. Indirekt gynnas ett ansenligt antal småskaliga kvinnliga och manliga bönder av ökad tillgång till marknader och tjänster. Detta är den huvudsakliga målgruppen för Musika’s verksamhet i så måtto att alla programmets aktiviteter syftar till att förbättra förutsättningarna för denna grupp. Musika har en resultatmatris som baseras på DCEDs Standard for Result Measurement. En fullständig revision av systemet kommer att göras under 2014 men en initial "mock audit" 2013 visade att Musika har ett välutvecklat resultatramverk med indikatorer och mål som möjliggör uppföljning och rapportering av resultat. En omfattande och oberoende utvärdering av Musika kommer att göras under två år med början 2014. Musikas verksamhet är baserad på en marknadssystemansats/M4P-ansats. Sida/Ambassaden har goda erfarenheter vad gäller såväl långsiktig hållbarhet, storskaliga resultat som starkt ägarskap hos nyckelaktörer från tidigare program som arbetat utifrån denna ansats. Förenklat utgår M4P-ansatsen från fyra övergripande principer: systemansats/marknadssystemanalys, fokus på fattigdomsminskande och långsiktigt hållbar förändring, fokus på storskalig förändring och faciliterande ansats. Att bidra till långsiktiga och storskalliga resultat som gynnra fattiga människor är centrala teman i Musikas verksamhet. En annan aspekt av hållbarhet är den katalytiska effekt som Musikas investeringar skapar. Merparten av de investeringar som gjort hittills har resulterat i att företagen gjort motinvesteringar i en skala/av ett slag som de annars inte skulle gjort. Musika har nått stora framgångar under sina första 2,5 år och uppnått de flesta av sina d

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i samarbetsland
Samarbetsform
B01 - Basstöd till NGOs, andra privata organ, PPPs och forskningsinstitutioner
Strategi
Zambia 2013-2017

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2018

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 33 400 000
2015 SEK 51 000 000
2016 SEK 14 000 000
2017 SEK 26 600 000
2018 SEK - 3 777 244
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 121 222 756
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-06-01SEK 125 000 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 33 400 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 51 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 14 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 26 600 000
Disbursement---2018-12-28
SEK -3 777 244

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Contract

Results, outcomes and outputs

Tender

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI