Sustainable Integrated Land Management Solutions

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5119011401-ZMB-31120

Den svenska ambassaden har genomfört en ansökningsomgång om hållbar användning av naturresurser med fokus på jordbrukssektorn. Ansökningsomgången skedde mot bakgrund av att jordbruket är en av de viktigaste sektorerna i Zambias ekonomi och både bidrar till och påverkas av miljöförstöring i landet. I den första omgången inkom totalt 39 organisationer med koncept. Tre organisationer ombads i nästa steg att lämna in fullständiga projektförslag: SNV, We Effect och International Institute for Tropical Agriculture (IITA). Ambassaden utvärderade de fullständiga förslagen och bedömde att förslaget från SNV var bäst. SNV, Netherlands Development Organisation, har lagt fram ett förslag för att genomföra ett projekt som heter "Sustainable Integrated Land Management Solutions (SILMS)" till en kostnad av 39.508.017 kronor i distrikten Lundazi och Katete i Zambias östra provins under perioden 2015 till 2018. Projektet bygger på ett marknadsbaserat tillvägagångssätt. SNV ser den föreslagna metoden som avgörande för projektets framgång och hållbarhet. Projektet syftar till att uppmuntra småbrukare att anta hållbara produktionsmetoder genom ökad inkomstgenerering. Samtidigt gör tillvägagångssättet det möjligt för småbönder att öka sin produktion på ett hållbart sätt genom ökad tillgång till moderna insatsvaror från jordbruket, rådgivning, finansiering och marknader. De ökade inkomsterna kommer att uppmuntra bönderna att anamma ett integrerat förfarande kring markbördighet, skogsbruk och avskogningsfri produktion. Den ökade tillgången på marknadsbaserade tjänster gör det möjligt för dem att fortsätta att använda dessa hållbara produktionsmetoder även efter projektets slut. För att uppnå ovanstående mål kommer SNV genomföra följande verksamhet: 1.Facilitera handelsförbindelser mellan jordbrukare, agro-återförsäljare och förädlingsföretag för att skapa garanterad marknad för produkter och rådgivningstjänster samt att förbättra tillgången till finansiering 2.Utbildning av agro-återförsäljare och agenter kunna tillhandahålla kvalitetstjänster som omfattar mark/jordanalys, metoder för skogsbruk, korrekt användning av gödningsmedel och organiska insatsvaror samt val av lämpliga frön. 3. Öka tillgången till finansiering genom att främja grupplån som ett sätt att undanröja hinder i samband med kreditgivares krav på säkerhet och även minska transaktionskostnaderna för enskilda lån. 4.Förbättra distributionskedjor bland bomullsodlare genom att främja det så kallade "Better Cotton"-initiativet samt arbeta med jordbruksdepartementet för att genomföra ett system för att spåra och övervaka bomullsproduktion genom mobil- och webbaserade lösningar. 5.Facilitera en dialog om lärdomar och möjligheter att skala upp. En översikt av förväntade resultat från den föreslagna insatsen inkluderar: 1. 15000 småbönder har förbättrat produktiviteten med hjälp av ISFM och metoder för hållbart skogsbruk genom ökad tillgång till insatsvaror och rådgivningstjänster 2. 20000 småbönder har ökad tillgång till marknader och finansiering för att stödja och upprätthålla användandet av ISFM och hållbart skogsbruk 3. Avskogning och skador på mark från en okontrollerad expansion av jordbruket i Lundazi och Katete distrikt minskas med 15 procent 4. Utvecklingen av rikstäckande ramverk och praxis stöds som gör det möjligt för ett brett anammande av ISFM och hållbara skogsbruksmetoder samt replikering av modeller för avskogningsfria distributionsled. SNV är projektgenomförare och kommer att förvalta det svenska bidraget samt övervaka genomförandet. Stockholm Environment Institute (SEI) och World Agroforestry Centre (ICRAF) kommer att vara underleverantörer för att tillhandahålla teknisk expertis till projektet. Den totala budgeten för tekniskt stöd genom SEI under treårsperioden är 304.428 euro. Budgeten för ICRAF för tekniskt stöd är 146130 euro. Rollerna för respektive organisationer är följande: SEI kommer att ansvara för att dokumentera lärdomar från de

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
INTERNATIONAL NGO
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Zambia 2013-2017

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2015 – 2020

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 15 000 000
2016 SEK 7 500 000
2017 SEK 17 008 017
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 39 508 017
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2015-12-01SEK 39 508 017
Disbursement---2015-12-28
SEK 15 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 7 500 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 17 008 017

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Contract

Results, outcomes and outputs

Tender

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI