MAL-ZNFU FISP E-Voucher Pilot

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5119011501-ZMB-31150

Zambias regering har sedan 2002 drivit Farmer Input Support Programme (FISP) som ger små-bönder tillgång till subventionerade jordbruksprodukter (såsom frön). FISP ämnar att påverka en mängd utvecklingsfaktorer positivt för småbönders hushåll såsom ökad jordbruksproduktivitet, ökade inkomster, livsmedelssäkerhet och nutrition. FISP har positivt påverkat Zambias småbönder, framförallt inom majsodling. En av de stora flaskhalsarna i projektet har varit distributions modellen av jordbruks "input" som varit både dyr, o-flexibel och ineffektiv. Ministry of Agriculture and Livestock, med ZNFU som implementerande part, implementerar nu en E-voucher pilot som använder VISA kort som småbönder kan använda för att få tillgång till sina subventionerade varor. Systemet väntas öka flexibiliteten, minska kostnaden, öka effektiviteten och göra processen av FISP distribution bättre på flera plan. Givarsamfundet har under flera år fört en dialog med regeringen för att få igenom denna metod som även var en av rekommendationerna i en utvärdering av FISP 2009. Piloten väntas nå 241 000 småböder i 13 Zambiska distikt ( Kalamo, Choma, Monze, Mazabuka, Chongwe, Mumbwa, Chibombo, Kabwe, Kapiri, Ndola, Chisamba, Pemba och Chikanta).Målet är att senare skala upp systemet till resterande distrikt och täcka de 900,000 personer som är del av FISP.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Enskilda organisationer i givarland
Samarbetsform
B04 - Poolfinansiering
Strategi
Zambia 2013-2017

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural inputs

Varaktighet

Aktivitetslängd
2015 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 2 000 000
2017 SEK - 1 232 565
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 767 435
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2015-09-01SEK 2 000 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 2 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK -1 232 565

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI