iDE privat jordbruksrådgivning

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5119012601-ZMB-31120

Projektet är en fortsättning av programmet SHARED som leds och genomförs av organisationen iDE Zambia. Projektet syftar till att skapa ett nätverk eller en grupp av privata ”Farm Business Advisors (FBA)” eller jordbruksrådgivare som främst arbetar för uppköpare och leverantörer på den privata marknaden mot provision. Insatsens strategiska fokus ligger vid att öka inkomsterna för bönder på landsbygden genom att stärka deras roll på den zambiska marknaden. Projektet verkar inom fem områden som alla syftar till att stärka jordbruksrådgivarna i deras arbete och öka deras inkomstmöjligheter. Dessa områden är: Tillgång till insatsvaror, tillgång till krediter, marknadstillträde, kunskaper och färdigheter kopplade till entreprenörskap, samt tillgång till det offentligfinansierade jordbruksrådgivningssystemet. En jordbruksrådgivares (FBAs) inkomster genereras från nya affärsområden som t.ex. försäljning av utsäde och kemikalier, förmedling av kontakter med kreditgivare, samt genom nya möjligheter på olika produktmarknader. Växande inkomster för jordbruksrådgivarna är den bästa indikatorn på att projektet är effektivt i att skapa en sk "push-pull"-effekt, dvs att rådgivarna kopplar samman leverantörer och köpare med bönder, och att bönder kan få större tillgång till och dra nytta av viktiga tjänster och marknader vilket genererar tillväxt. För att uppnå det förväntade resultatet har iDE ansökt om SEK 40 045 559 för att genomföra en förlängning av fas I av SHARED-programmet som inleddes 2014 och avslutades 2016. Det föreslagna projektet kommer genomföras under perioden 2016-18 och fortsätta sin verksamhet i de fem zambiska provinserna; Central, Lusaka, Copperbelt, Southern och Northwestern. Målet med SHARED är att bidra till att minska fattigdomen på landsbygden genom en förbättrad service som tillhandahålls av jordbruksrådgivare (Farm Business Advisors, FBA). I den andra fasen förflyttas projektets fokus från att anställa rådgivare, genomföra utbildning och kapacitetsuppbyggnad till att fokusera på mentorskap och företagsbyggande. Avsikten är att i högre grad fördjupa ett tekniskt- och marknadsmässigt fokus och att bidra till en framflyttad positionering av rådgivarna som småskaliga, men dynamiska, diversifierade och självständiga företagare, som erbjuder paketlösningar av betydelse för landsbygden. Den nya SHARED-insatsen kommer att bygga vidare på vad som har åstadkommits under föregående insats genom att införliva lärande och förbättringar av tidigare modeller samt genom nya investeringar. Bedömningen är att med denna ansats kommer insatsen ha förankrat rådgivningsmodellen på landsbygden vid den föreslagna treårsperiodens slut.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
INTERNATIONAL NGO
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Zambia 2013-2017

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2020

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 15 416 240
2017 SEK 12 700 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 28 116 240
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-11-01SEK 28 116 240
Disbursement---2016-12-28
SEK 15 416 240
Disbursement---2017-12-28
SEK 12 700 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Contract

Results, outcomes and outputs

Tender

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI