FoEME, Goda vattengranner, fas III

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5203025501-AME-14015

EcoPeace/Friends of the Earth Middle East har ansökt om stöd för att genomföra programmet "Goda Vattengrannar, fas 3" under perioden 2014-2017. Projektet syftar till att förstärka gränsöverskridande samarbete kring vatten och miljö mellan Israel, Palestina och Jordanien. Detta syfte skall nås genom i) utbildning av ungdomar i sambanden och hur de påverkar och påverkas av utnyttjandet av den delade vattenresursen; ii) stärkandet av samhällen (både lokalt ledarskap och boende i samhällena) genom utbildning lokalt men även över gränserna samt iii) stärkande av arbetet med rehabilitering av nedre Jordanfloden genom påverkansarbete gentemot beslutsfattare och allmänhet för stöd för implementeringen av en regional master-plan för utvecklingen av nedre Jordanflodsområdet. Insatsens totala budget är ca 55 miljoner kronor av vilka Sida stöder med 40 miljoner kronor.

Förväntade resultat

Advance cross-border cooperation through educating communities and decision makers in Israel, Palestine, and Jordan as to the interdependent nature of water resources as a means to engage in cooperative peace-building activities which build trust and create concrete improvements in water and sanitation infrastructure as a solid foundation for peacebuilding in the region.

Resultat

EcoPeace Middle East has, in spite of challenges in the political situation, managed to achieve significant results. Some examples as described in the Words of EcoPeace are the following: "Perhaps more than in any other year we have proven to decision makers that it is impossible to advance a policy of disengagement when it comes to issues related to a shared environment. Ironically, we were able to prove the case by first focusing on the watershed issues between Gaza and Israel, while later in the year extending the focus to the West Bank - Israel watersheds. Building on our 2014 report on the Water and Sanitation crises facing Gaza we strategically held events and attracted media attention in Israel and internationally, reframing the issue as one of water security for Israel and water rights for Palestine. "

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
INTERNATIONAL NGO
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Regionalt Mellanöstern och Nordafrika 2010-2015

Till

Mottagare
Mellanöstern, regionalt

Inom

Sektor
Vatten och sanitet
Subsektor
Water resources conservation (including data collection)

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2019

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 8 000 000
2015 SEK 12 000 000
2016 SEK 12 000 000
2017 SEK 8 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 40 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-07-01SEK 40 000 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 8 000 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 12 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 12 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 8 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

Conditions

Objectives / Purpose of activity

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI