Oxfam UK, Chad

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5204002701-TCD-72010

OXFAM GB Chad 2008, 12 months from December 2008 to November 2009, 5 MSEK, Technical Advisory and Support Team: Water, Sanitation and Hygiene Promotion Capacity Building and Protection in Eastern Chad

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS (NGOs) AND CIVIL SOCIETY
Samarbetsform
Strategi
Humanitärt bistånd genom Sida 2011-2016

Till

Mottagare
Tchad

Inom

Sektor
Akut hjälp
Subsektor
Materiel relief assistance and services

Varaktighet

Aktivitetslängd
2008 – 2010

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2008 SEK 5 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 5 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2008-12-01SEK 5 000 000
Disbursement---2008-12-28SEK 5 000 000

Dokumentation

Conditions

Intended ultimate beneficiaries

Objectives / Purpose of activity

Results, outcomes and outputs

Fokusområden (policymarkörer)

Markör Huvudsyfte Delsyfte Ej relevant
Jämställdhet
Miljö
Demokrati och Mänskliga rättigheter
Handelsutveckling
Biologisk mångfald
Utsläppsminskning
Klimatanpassning
Motverka ökenspridning

Källa

Aktivitetsdata från IATI