ISO APDC 2011-2015

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5404009901-GGG-33110

ISO är den mest centrala aktören internationellt inom formell standardisering. Genom att genomföra APDC (Action Plan for Development Countries)underlättas utvecklingländernas kapacitet att öka medvetenheten och deltagandet i standardiseringsproceser.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Other multilateral institution
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2011 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2011 SEK 7 500 000
2012 SEK 6 956 586
2013 SEK 7 000 000
2014 SEK 7 000 000
2015 SEK 7 500 000
2016 SEK - 3 297
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 35 953 289
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2011-02-01SEK 36 000 000
Disbursement---2011-12-28
SEK 7 500 000
Disbursement---2012-12-28
SEK 6 956 586
Disbursement---2013-12-28
SEK 7 000 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 7 000 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 7 500 000
Disbursement---2016-12-28
SEK -3 297

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification

Källa

Aktivitetsdata från IATI