AMB BBE B4D HM

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5405039501-GGG-33110

Bilaterala biträdande experter. Ett utbildningsprogram för svenska yngre akademiker. Syftet är att få genomslag för svenska prioriteringar i det internationella utvecklingssamarbetet och återföring av erfarenheter till svenska aktörer. Programmet omfattar max tre år.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D01 - Personal från givarlandet
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2012 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2013 SEK 1 857 194
2014 SEK 2 065 030
2015 SEK 2 214 640
2016 SEK 114 373
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 6 251 237
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2012-10-01SEK 6 450 000
Disbursement---2013-12-28
SEK 1 857 194
Disbursement---2014-12-28
SEK 2 065 030
Disbursement---2015-12-28
SEK 2 214 640
Disbursement---2016-12-28
SEK 114 373

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification

Källa

Aktivitetsdata från IATI