AMB BBE Mocambique AZB

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5405042401-GGG-33110

Placeringen av en Bilateral biträdande expert inom området näringslivsutveckling vid den svenska ambassaden i Mocambique bidrar till målet om att bredda och utveckla den svenska resursbasen i enlighet med Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D01 - Personal från givarlandet
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2017

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 1 722 949
2015 SEK 2 687 656
2016 SEK 2 787 934
2017 SEK 912 357
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 8 110 896
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-03-01SEK 8 111 538
Disbursement---2014-12-28
SEK 1 722 949
Disbursement---2015-12-28
SEK 2 687 656
Disbursement---2016-12-28
SEK 2 787 934
Disbursement---2017-12-28
SEK 912 357

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI