Utvärdering och results seminarium ITP PRV

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5405044603-GGG-33181

Patent och registreringsverket (PRV) har genomfört tre Internationella utbildningsprogram (ITP) per år i tio år och har haft över 700 deltagare under åren. För att kunna bedöma resultaten och avgöra hur väl programmen har uppfyllt Sidas prioriteringar och svarat mot ländernas behov inom immateriella rättigheter (Intellectual Property), ska ett resultatuppföljningsseminarium arrangeras hösten 2014 och en utvärderingskonsult upphandlas för att lyfta fram resultat, erfarenheter (lessons learned) och för att ge rekommendationer för framtida program. Utvärderingskonsulten och PRV ska i samarbete ta fram en enkät som skickas till alla tidigare kursdeltagarna. Val av deltagare till resultatseminariet baseras på enkätresultat, spridning över representerad länder och görs av utvärderingskonsulten tillsammans med projektledaren från PRV. PRV ska bistå utvärderingskonsulten med programdokumentation och assistera med administration av datasamling till exempel genom deltagarintervjuer. Även vissa av deltagarnas organisation/myndighet/företag och ansvariga från FN organ WIPO ska intervjuas. Målet med utvärderingen och resultatseminariet är att kunna ta fram resultat och ge en analys inom området Intellectual Property (IP) för Sidas och PRVs framtida planering och beslut om nya program. Det föreslås en tilldelning på 3.600.000 svenska kronor för resultatseminariet, medan utvärderingskonsulten föreslås en budgettilldelning på maximalt 750.000 svenska kronor. Tidsramen för utvärderingen är under 2014 med en inledningsfas under våren för att bland annat framtagningen av enkäten och under hösten för att medverka i resultatseminariet. Ett slutrapport från utvärderingskonsulten ska inkomma senast 3 månader efter att resultatseminariet genomförts.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D02 - Annat tekniskt samarbete
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade education/training

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK - 383 341
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK -383 341
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Disbursement---2016-12-28
SEK -383 341

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI