ITP 305 Quality Infrastructure for Food Safety SWEDAC

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5405045202-GGG-33110

Ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) som syftar till att främja säkrare livsmedel för inhemsk konsumtion, samt bidrar till ekonomisk utveckling och tillväxt genom stärkt konkurrenskraft. Programmet implementeras av SWEDAC i länder i Södra Afrika och i Asien. Insatsen är ett avrop från ett MENA-kontrakt (C52265).

Resultat

Övergripande fråga: Resultat kopplat till avsedd effekt 2015Fråga: Sammanfatta resultat relaterade till avsedd effekt (denna information kommer att skickas till Open Aid).Svar: Programmen för ITP 305 (2015 C - med fokus på länder i Asien och 2015 D med fokus på länder i Afrika söder om Sahara) har genomförts enligt plan och rapporten visar på ett antal projekt där förändringsprojekten bidragit till att processer för att stärka de medverkande ländernas förmåga att arbeta för säkra livsmedel och handel med livsmedel. Vidare har man även kunnat se att nätverk mellan aktörer i de olika programmen har etablerats under programomgångarna. Projekt i omgång 2015 C har rört processer som rör bl.a följande: - Etabliering av ackrediteringssystem i linje med internationell best practice - Hur man löser problem relaterat till lagring av jordnötter som annars riskerar drabbas av fukt, sk aflaxotinutveckling Projekt i omgång 2015 D har rört processer som rör bl.a följande: - Förbättra kvaliteten och säkerheten i kött och köttprodukter i ett specifikt land. - Implementering av ISO/IEC 17025 för kontroll av animaliska livsmedel Enligt den gradering som programarrangörerna gör har samtliga förändringsprojekt varit relevanta utifrån programverksamheten. Man har även kunnat se att flertalet projekt implementerats framgångsrikt och att de är på god väg att genomföras helt. Däremot har en del projekt inte genomförts enligt plan.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D02 - Annat tekniskt samarbete
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2020

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 4 785 526
2016 SEK 137 350
2017 SEK 15 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 4 937 876
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-09-01SEK 4 972 876
Disbursement---2015-12-28
SEK 4 785 526
Disbursement---2016-12-28
SEK 137 350
Disbursement---2017-12-28
SEK 15 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI