AMB BBE Nairobi /ORG BBE AECF KH

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5412001001-GGG-33110

Bilaterala biträdande experter. Ett utbildningsprogram för svenska yngre akademiker. Syftet är att få genomslag för svenska prioriteringar i det internationella utvecklingssamarbetet och återföring av erfarenheter till svenska aktörer. Programmet omfattar max tre år. Denna BBEkommer att vara placerad dels på ambasaden i Nairobi och dels på organisation AECF och arbeta med B4D.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Donor Government
Samarbetsform
D01 - Personal från givarlandet
Strategi
Kap.utv och utbyten 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2013 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2013 SEK 742 922
2014 SEK 926 551
2015 SEK 2 928 720
2016 SEK 151 426
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 4 749 619
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2013-01-01SEK 4 749 619
Disbursement---2013-12-28
SEK 742 922
Disbursement---2014-12-28
SEK 926 551
Disbursement---2015-12-28
SEK 2 928 720
Disbursement---2016-12-28
SEK 151 426

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI