EBRD Women in Business: EaP

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5503020301-REU-32130

OECD har gjort en utvärdering av "the Small Business Act", vägledande principer för stöd till småföretag, och noterar att det kommer vara avgörande att alla länder i det Östliga partnerskapet lyfter frågan om kvinnligt företagande i sina bredare utvecklingsplaner som en förutsättning för en mer konkurrenskraftig ekonomi och fler jobb. EBRD har identifierat kvinnligt entreprenörskap som en ännu i stort sett outnyttjad resurs för att skapa ekonomisk tillväxt och jobb. Samtidigt har erfarenheterna visat att kvinnor står inför särskilt stora utmaningar när det gäller att driva företag i många länder. EBRD har under senaste 4 åren genomfört regionala program för kvinnligt företagande på Västra Balkan samt i EaP-länderna. En första fas genomfördes 2014-2018 till med finansiering från Sida. Insatsen består av två huvudkomponenter: en kredit för vidareutlåning på EUR 45 miljoner (ca 405 MSEK) som finansieras av EBRD, kompletterad med en förlusttäckningsmekanism på max 10% (EUR 4,5) som väntas finansieras av EU NIF samt en komponent för kompetensutveckling för både låntagare och långivare som finansieras av Sida med 47 MSEK. Enligt Sidas bedömning är insatsen relevant i relation till den nyligen beslutade regionala strategin för Östeuropa som syftar till att bidra till att länderna inom det Östliga partnerskapet närmar sig EU. Den främjar både små och medelstora företags konkurrenskraft och kvinnors ekonomiska möjlighet att själva forma sina liv. Insatsen utgör också en fortsättning på den insats som genomförs i Moldavien. EBRDs program riktar sig direkt till kvinnliga företagare (utbildning, mentorskap, nätverkande och coaching) och till delar av banksystemet i syfte att underlätta kreditgivning till kvinnor som äger och driver företag. Beslut om insatsen i Västra Balkan fattades 2014-04-13, beslutsnr 2014-001525 och avtal tecknades vid EBRDs årsmöte 2014-05-16. EBRD har även fattat beslut om likande insats i Turkiet utan svensk finansiering. En MTR genomfördes under 2017 och bedömde att insatsen är "on track". För delen som finansieras av Sida visade MTR att flera av indikatorerna för programmet uppfyllts. Det var för tidigt för att dra slutsatser om s k impact, men det finns tydliga tecken på att resultaten kommer uppnås.

Förväntade resultat

The overall objective is to promote women entrepreneurship and women's participation in business by assisting women-led businesses to access finance, advice and know-how.Outcome 1: Increased access to finance of women-owned and women-managed end-borrowers resulting in their sustainable growth and job creationOutcome 2: Increased access to know-how and advice of women-owned and women-managed assisted enterprises resulting in their sustainable growth and job creation

Resultat

The programme has advanded according to plan. Among the activities during 2018 are baseline assessments for three new financial institutions (FI) in Armenia and Georgia. New projects were signed with two FIs in Armenia. The implementation period with six banks was completed. It is worth highlightning that these banks now continue lending to women led businesses with own funds. As part of the technical assistance component, a number of WiB seminars were held, the Business Lens was completed by 662 women, 86 new advisory projects were started, and 8 WiB workshops were carried out.    Notable is the financial regulation imposed by the National Bank of the Republic has set a cap on lending operations. Combined with a lack of affordable funds the SME lending has been reduced. The financial sectors in Moldova and Ukraine are showing progress as to stability and transparency. It is therefore expected that lending operations to banks will be initiated during 2019. 

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
European Bank for Reconstruction and Development
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi
Ingen strategi

Till

Mottagare
Europa, regionalt

Inom

Sektor
Industri
Subsektor
Small and medium-sized enterprises (SME) development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2014 – 2024

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2014 SEK 3 500 000
2015 SEK 18 200 000
2016 SEK 6 500 000
2017 SEK 18 800 000
2018 SEK 28 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 75 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2014-07-01SEK 75 000 000
Disbursement---2014-12-28
SEK 3 500 000
Disbursement---2015-12-28
SEK 18 200 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 6 500 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 18 800 000
Disbursement---2018-12-28
SEK 28 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI