EBRD Small Business Impact Fund (SBIF): VB & EaP

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-5503021501-REU-32130

Den europeiska utvecklingsbankens (EBRD) Small Business Impact Fund ger stöd till små och medelstora företag (SMEs) inom sysselsättning, bolagsstyrning, energieffektivisering, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Genom fonden strävar EBRD efter att skapa ett effektivare partnerskap med givare i syfte att säkerställa en större och mer flexibel pool av medel för att investera i små och medelstora företag och därmed generera större effekt under bankens initiativ för stöd till småföretagare. Fonden syftar till (i) att mer effektivt strukturera efterfrågan på resurser i olika länder och regioner och (ii) att anslå medel mer strategiskt för produkter och aktiviteter.

Förväntade resultat

Sustainable access to finance and advice for SMEs in Eastern Partnership and Western Balkans. 

Resultat

The SBIF has continued to expand its operations as well as the funding base. Now, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Sweden, Switzerland, Taipei China and the USA have made significant contributions, and the fund has received a total of 30 MEURO. 14 programmes are being supported, covering a wide range of regions and products, including the EBRD’s flagship Women in Business programmes, the Blue Ribbon programme, the Risk Sharing Framework, the Star Venture programme. Many of the SBIF-financed programmes are still in early stages of implementationand thus the result reporting is still developing. Despite that, there are some early results such as that 3,000 SMEs have been reached through direct, indirect or co-financing support from the SBIF and over 350 SMEs have benefited from advisory support, and an increasing share of these companies are reporting increased growth rates and employment figures.   

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
European Bank for Reconstruction and Development
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Ingen strategi

Till

Mottagare
Europa, regionalt

Inom

Sektor
Industri
Subsektor
Small and medium-sized enterprises (SME) development

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2022

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 10 000 000
2017 SEK 10 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 20 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-12-01SEK 20 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 10 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 10 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI