UNEP Program om kemikalier och avfall 2016-2017 (2021)

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-6105000201-GGG-41010

Utvecklingsländer kan söka stöd ur en ny fond, Special Programme on Chemicals and Waste*, vars syfte är att stärka kemikalie- och avfallsregleringen och genomföra de internationella kemikalie- och avfallskonventionerna. En pilotfas startade 2016 och fonden kommer att vara öppen för bidrag till slutet av 2022. Fonden sköts av UNEP Chemicals and Waste Branch i Geneve. Beslut om stöd till enskilda projekt tas av styrelsen (Executive Board), där Miljö- och Energidepartementet är medlem. Syftet är att bidra till att kemikalier och avfall hanteras på säkrare sätt genom att stärka institutioner och regelsystem i fattiga länder inklusive små önationer. www.saicm.org * Fullständigt namn: Special Programme to support institutional strengthening at the national level for implementation of the Basel, Rotterdam and Stockholm conventions, Minamata Convention and the Strategic Approach to International Chemicals Management

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
FN, Förenta Nationerna
Samarbetsform
B03 - Bidrag till specifika program och fonder genom internationella organisationer (multilaterala, INGO)
Strategi
Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 2014-2017

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Miljöskydd
Subsektor
Environmental policy and administrative management

Varaktighet

Aktivitetslängd
2016 – 2021

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2016 SEK 12 000 000
2017 SEK 12 000 000
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 24 000 000
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---2016-11-01SEK 24 000 000
Disbursement---2016-12-28
SEK 12 000 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 12 000 000

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Focus areas (policy markers)

Marker Principal objective Significant objective Not targeted
Gender Equality
Aid to Environment
Participatory Development/Good Governance
Trade Development
Aid Targeting the Objectives of the Convention on Biological Diversity
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Mitigation
Aid Targeting the Objectives of the Framework Convention on Climate Change - Adaptation
Aid Targeting the Objectives of the Convention to Combat Desertification
Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health (RMNCH)

Källa

Aktivitetsdata från IATI