Ospecificerat

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-8889998801-GGG-33181

The activity "[Ospecificerat]" does not have a description. Please check if there are documents linked to the activity or contact Sida directly for more information. You can call +46 8 698 50 00 or send an e-mail to sida@sida.se.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Bilateral, ospecificerad

Inom

Sektor
Handel
Subsektor
Trade education/training

Varaktighet

Aktivitetslängd
1998 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2015 SEK 1 500 000
2016 SEK - 193 810
2017 SEK 413 500
2018 SEK - 201 340
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 1 518 350
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---1998-01-01SEK 1 719 690
Disbursement---2015-12-28
SEK 1 500 000
Disbursement---2016-12-28
SEK -193 810
Disbursement---2017-12-28
SEK 413 500
Disbursement---2018-12-28
SEK -201 340

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Källa

Aktivitetsdata från IATI