Ospecificerat

Aktivitets-ID
SE-0-SE-6-8889998801-ZMB-31191

The activity "[Ospecificerat]" does not have a description. Please check if there are documents linked to the activity or contact Sida directly for more information. You can call +46 8 698 50 00 or send an e-mail to sida@sida.se.

Sammanställning

Från

Ansvarig myndighet
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Genomförande organisation
Samarbetsform
C01 - Projektstöd
Strategi

Till

Mottagare
Zambia

Inom

Sektor
Jordbruk
Subsektor
Agricultural services

Varaktighet

Aktivitetslängd
1998 – 2016

Finansiell information

Utbetalt belopp/år (netto)
2017 SEK 91 059
Totalt utbetalt belopp (netto)
SEK 91 059
Totalt avtalat belopp

Transaktioner

UtbetalningDet belopp som ställs till förfogande för det mottagande landet eller myndigheten.
Typ Beskrivning Mottagande organisation Transaktions-ID Datum Värde
Commitment---1998-01-01SEK 93 000
Disbursement---2017-12-28
SEK 91 059

Denna post visar totalt utfall för det aktuella året. För innevarande år visas totalt utfall per datum för senaste datauppdatering. Se datum för senaste datauppdatering på startsidan.

Dokumentation

På just den här insatsen har Openaid.se för närvarande inga dokument. Det kan bero på flera olika saker. Kontakta Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete för mer information.

Källa

Aktivitetsdata från IATI