Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 7,2 m USD 766 k
2019 SEK 1,552 m USD 164 m
2018 SEK 1,907 m USD 219 m
2017 SEK 1,776 m USD 208 m
2016 SEK 1,829 m USD 214 m
2015 SEK 1,802 m USD 214 m
2014 SEK 1,667 m USD 243 m
2013 SEK 1,628 m USD 250 m
2012 SEK 1,617 m USD 239 m
2011 SEK 1,714 m USD 264 m
2010 SEK 1,688 m USD 234 m
2009 SEK 1,719 m USD 225 m
2008 SEK 1,584 m USD 237 m
2007 SEK 1,205 m USD 178 m
2006 SEK 1,275 m USD 173 m
2005 SEK 892 m USD 119 m
2004 SEK 827 m USD 113 m
2003 SEK 756 m USD 93.6 m
2002 SEK 717 m USD 73.7 m
2001 SEK 716 m USD 69.3 m
2000 SEK 759 m USD 82.8 m
1999 SEK 744 m USD 90.1 m
1998 SEK 657 m USD 82.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Administrationskostnader

Kostnader för administration som inte är kopplade till specifika biståndsaktiviteter, exempelvis Sidas förvaltningsanslag.