2 aktiviteter 2016 med en totalsumma av SEK 1,7 m, summerat på
Sida and EU blending - innovative methods and financing - Sida and EU blending SEK 1 602 094

Financial policy and administrative management

Beskrivning

Project 2015-2017 within Sida's programme for Development Finance, regarding Sida's engagement in EU blending mechanisms

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5501000201-GGG-24010

Sida and EU blending - innovative methods and financing - Sida and EU blending - konsultinsats SEK 111 487

Financial policy and administrative management

Beskrivning

Project 2015-2017 within Sida's programme for Development Finance, regarding Sida's engagement in EU blending mechanisms

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5501000202-GGG-24010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019
2018
2017 SEK 11,5 t USD 1.3 k
2016 SEK 1,7 m USD 200 k
2015 SEK 2,2 m USD 257 k
2014 SEK 3,5 m USD 503 k
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Administrationskostnader

Kostnader för administration som inte är kopplade till specifika biståndsaktiviteter, exempelvis Sidas förvaltningsanslag.

Bankväsen och finansiella tjänster

Innefattar bland annat aktiviteter som rör policyfrågor och förvaltning för finanssektorn, kapacitetsbyggnad av institutioner samt utbildning inom bankväsen och finanstjänster. Innefattar även aktiviteter gällande kredit/mikrokrediter, försäkring, riskkapital och ekonomiska kooperativ.