4 aktiviteter 2016 med en totalsumma av SEK 31,2 m, summerat på
Administrative costs SEK 28 445 308

Democratic participation and civil society

Beskrivning

Administrationskostnader

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Svenska institutet

Aktivitets-ID

SE-0-SE-24-2016-76-998-15150

Administrative cost SEK 2 654 107

Civilian peace-building, conflict prevention and resolution

Beskrivning

Administrative cost.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Kriminalvården

Aktivitets-ID

SE-0-SE-25-91001-998-15220

Strategy preparation 2016-2017 - Evaluation on Human Rights and democracy area SEK 140 000

Human rights

Beskrivning

The current strategy is in place since 2004 ("Strategy for Swedish development cooperation, West Africa, Burkina Faso, Mali January 2004 - December 2006", extended to 2010). The cooperation strategies for Burkina Faso and Mali were at that time parts of the regional strategy for West Africa. During 2016-2017, Sida will prepare a cooperation strategy proposal. The strategy preparation process starts with a results analysis of Sida's development cooperation with Burkina Faso 2004-2009. It should cover the results at contribution level and identify how well Sida has succeded in implementing the objectives of the strategy and other Swedish government directives regarding development cooperation during the period. The results analysis of the current strategy period is one of the main foundations for elaborating a new cooperation strategy. This contribution aims to carry out evaluations and assessment which can serve as a valuable input into the strategy work.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5120003901-BFA-15160

PAP Secretariat Donor Coordination GBS 14-15 MOZ SEK 1 614

Public sector policy and administrative management

Beskrivning

Sweden will assume the Chair for the Programme Aid Partners (PAPs, also known as G19) GBS coordination structure from June 2014 until May 2015. As Chair, Sweden will be responsible for hosting the PAP Secretariat and funding meetings and events with the PAPs and Government of Mozambique, as agreed in the MoU for the Provision of General Budget Support.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5114008201-MOZ-15110

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 35,8 m USD 3.8 m
2018 SEK 35,3 m USD 4.1 m
2017 SEK 35,3 m USD 4.1 m
2016 SEK 31,2 m USD 3.7 m
2015 SEK 8,7 m USD 1.0 m
2014 SEK 5,7 m USD 831 k
2013 SEK 1,1 m USD 164 k
2012 SEK 5,2 m USD 762 k
2011 SEK 34,8 m USD 5.4 m
2010 SEK 36,9 m USD 5.1 m
2009
2008 SEK 500 t USD 74.9 k
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Administrationskostnader

Kostnader för administration som inte är kopplade till specifika biståndsaktiviteter, exempelvis Sidas förvaltningsanslag.

Regering och civila samhället

Innefattar bland annat aktiviteter som rör stöd för förvaltningssystem och offentlig sektor, hantering av makroekonomiska policyfrågor, HR-förvaltning, organisationsutveckling, stöd till departement och myndigheter, planering och samordning av bistånd. Innefattar även utrikesfrågor, budgetering, beskattning, decentraliseringsprocesser, utveckling av lagstiftning och rättsväsende, demokratiskt deltagande, allmänna val, mänskliga rättigheter, stöd för anti-korruption, civilt fredsbyggande, förebyggande och lösning av konflikter.

(Stat och civilsamhälle inom DAC)