Year Värde (SEK) Värde (USD)
2019 SEK 1,115 m USD 128 m
2018 SEK 1,293 m USD 149 m
2017 SEK 1,013 m USD 119 m
2016 SEK 886 m USD 104 m
2015 SEK 855 m USD 101 m
2014 SEK 902 m USD 132 m
2013 SEK 815 m USD 125 m
2012 SEK 727 m USD 107 m
2011 SEK 745 m USD 115 m
2010 SEK 647 m USD 89.8 m
2009 SEK 612 m USD 80.2 m
2008 SEK 496 m USD 74.3 m
2007 SEK 389 m USD 57.6 m
2006 SEK 335 m USD 45.4 m
2005 SEK 327 m USD 43.8 m
2004 SEK 405 m USD 55.2 m
2003 SEK 347 m USD 43.0 m
2002 SEK 266 m USD 27.3 m
2001 SEK 212 m USD 20.5 m
2000 SEK 107 m USD 11.7 m
1999 SEK 85,0 m USD 10.3 m
1998 SEK 97,6 m USD 12.3 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afghanistan

Human Development Index
168
(Rankar 189 länder, 2018)
Bruttonationalprodukt (BNP)
550,07
(Per capita i USD, 2018)
Världens bistånd (ODA) som andel av BNI
24,0
(ODA, 2014)
Svensk del av totalt bistånd (ODA)
2,8 %
(ODA, 2014)