Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020 SEK 54,1 m USD 5.7 m
2019 SEK 655 m USD 69.3 m
2018 SEK 593 m USD 68.2 m
2017 SEK 287 m USD 33.5 m
2016 SEK 242 m USD 28.3 m
2015 SEK 373 m USD 44.2 m
2014 SEK 596 m USD 87.0 m
2013 SEK 442 m USD 67.9 m
2012 SEK 1,419 m USD 210 m
2011 SEK 540 m USD 83.2 m
2010 SEK 439 m USD 61.0 m
2009 SEK 573 m USD 75.1 m
2008 SEK 513 m USD 76.8 m
2007 SEK 448 m USD 66.3 m
2006 SEK 401 m USD 54.4 m
2005 SEK 381 m USD 51.1 m
2004 SEK 424 m USD 57.7 m
2003 SEK 539 m USD 66.7 m
2002 SEK 395 m USD 40.7 m
2001 SEK 316 m USD 30.5 m
2000 SEK 235 m USD 25.6 m
1999 SEK 221 m USD 26.8 m
1998 SEK 172 m USD 21.7 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.