2 aktiviteter 2019 med en totalsumma av SEK 536 t, summerat på
Helpdesk for Human Rights/Dem. governance inkl. PFM/ Aid Effectiveness Africa - 2 Helpdesk for Human Rights/Dem. governance inkl. PFM/ Aid Effectiveness Africa SEK 305 436

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

The contribution is a Human Rights/Democratic Governance Helpdesk including Public Financial Management and Aid Effectiveness. It was established through a call-off from Sida's Framework Agreement for Democracy and Public Administration. The Help Desk is a support function for embassies in Africa and the Africa Department at Sida in Stockholm. It may be used for short-term assignments for a maximum of 10 days within the above-mentioned thematic areas, in all phases (planning, implementation, follow-up) of Sida's main processes, as well as in capacity and skills development for embassies in Africa and Sida in Stockholm. Services may include: write reports or other documents, make presentations, participate in seminars and discussions, participate in shorter missions/assignments, give oral or written comments, advice, training and other support. Other services may also form part of the contract.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-10455A0103-AFR-91010

Location of the Swedish Regional SRHR Team - consultancy SEK 230 306

Administrative costs (non-sector allocable)

Beskrivning

Not defined

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-13769A0101-AFR-91010

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 536 t USD 56.7 k
2018 SEK 847 t USD 97.5 k
2017 SEK 366 t USD 42.8 k
2016
2015 SEK 65,2 t USD 7.7 k
2014
2013
2012 SEK 15,5 m USD 2.3 m
2011 SEK 2,4 m USD 364 k
2010 SEK 722 t USD 100 k
2009 SEK 19,4 t USD 2.5 k
2008 SEK 3,0 m USD 449 k
2007 SEK 14,8 m USD 2.2 m
2006 SEK 12,4 m USD 1.7 m
2005 SEK 7,7 m USD 1.0 m
2004 SEK 7,0 m USD 951 k
2003 SEK 5,7 m USD 707 k
2002
2001
2000
1999
1998

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Administrativa kostnader

Innefattar givarens administrativa kostnader.