1 aktivitet 2019 med ett värde av SEK 5,0 m, summerat på
ESD Capacity development - ESD SEK 5 000 000

Education policy and administrative management

Beskrivning

The overarching objective of the programme (impact) is to strengthen the capabilities of students in pre-primary, primary and secondary school, and in technical and vocational training, towards living and working in a sustainable way (economically, socially and environmentally). This will contribute to strengthened resilience in the SADC region. Education for Sustainable Development (ESD) will be integrated in the training and re-training of teachers, mainstreamed into education policy, and introduced into monitoring and evaluation mechanisms of the formal education system.

Aktivitetslängd

Genomförandekanal

Bilateral

Ansvarig myndighet

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Aktivitets-ID

SE-0-SE-6-5412022901-AFR-11110

Year Värde (SEK) Värde (USD)
2020
2019 SEK 5,0 m USD 529 k
2018 SEK 9,3 m USD 1.1 m
2017
2016 SEK 337 t USD 39.4 k
2015 SEK 235 t USD 27.9 k
2014 SEK 757 t USD 110 k
2013 SEK 4,7 m USD 718 k
2012 SEK 3,8 m USD 554 k
2011 SEK 5,8 m USD 886 k
2010
2009 SEK 102 t USD 13.4 k
2008 SEK 833 t USD 125 k
2007 SEK 6,1 m USD 905 k
2006 SEK 6,8 m USD 922 k
2005 SEK 9,8 m USD 1.3 m
2004 SEK 11,7 m USD 1.6 m
2003 SEK 15,6 m USD 1.9 m
2002 SEK 13,9 m USD 1.4 m
2001 SEK 19,2 m USD 1.9 m
2000 SEK 8,7 m USD 946 k
1999 SEK 7,5 m USD 913 k
1998 SEK 9,5 m USD 1.2 m

Skapa inbäddningskod

  • Typ:

Förhandsgranskning

Inbäddningskod

Afrika, regionalt

Sverige arbetar med regionala insatser i Afrika för att bistå kontinentens olika aktörer i de utmaningar som är gemensamma för flera länder, eller för att det finns ett behov av att samordna insatser. Exempel på områden där Sverige stödjer regionala insatser är hållbart utnyttjande av gränsöverskridande naturresurser, fred och stabilitet, handel, migration samt hindra spridandet av smittsamma sjukdomar.

Observera att detta inte är en summering av det bilaterala stödet till de individuella länder som ingår i regionen.

Utbildning

Innefattar bland annat aktiviteter inom utbildningspolitik och förvaltning, stöd till utveckling genom material, lokaler forskning och lärarutbildning. Innefattar även aktiviteter gällande utbildning på alla nivåer så som grundskole-, eftergymnasial- och yrkesutbildning.